ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ERASMUS+ ΑΠΟ 9/3 ΩΣ 31/3/2015

Εκτύπωση

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ERASMUS+ ΑΠΟ 9/3 ΩΣ 31/3/2015

 

Από το Τμήμα Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων του ΤΕΙ Κρήτης ανακοινώνεται ότι η υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στο πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης / Erasmus+ που αφορά τη μετάβαση για σπουδές στο εξωτερικό για το χειμερινό ή/και εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2015-2016, θα πραγματοποιηθεί στο χρονικό διάστημα από 9/3 ως 31/3/2015.

Η υποβολή αιτήσεων θα γίνεται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά μέσω της σελίδας eforms.edu 

 

Με βάση τον οδηγό του προγράμματος Erasmus+ και τη διαδικασία αξιολόγησης αιτήσεων εξερχομένων φοιτητών του ΤΕΙ Κρήτης (όπως περιγράφεται εδώ) δικαίωμα συμμετοχής σε αυτό έχουν οι φοιτητές:

 

Η τελική επιλογή και κατάταξη των αιτήσεων θα γίνει με βάση:

 

Διαδικασία διορθώσεων στην αίτηση από το φοιτητή – άλλες ενέργειες:

Ο φοιτητής καθ’ όλη τη διάρκεια υποβολής αιτήσεων (από 9-31/3/2015) έχει το περιθώριο να εισέλθει στη βάση και να υποβάλλει την αίτησή του.

Επιπλέον ως και τις 31 Μαρτίου έχει το περιθώριο για την αίτηση που έχει ήδη υποβάλλει να κάνει όποιες τροποποιήσεις θέλει.

Μετά τις 31 Μαρτίου οι αιτήσεις θα προωθηθούν για αξιολόγηση και μόλις ολοκληρωθεί η συγκεκριμένη διαδικασία ο φοιτητής θα ενημερωθεί για την τελική απόφαση που έχει ληφθεί καθώς και για τις ενέργειες που απαιτούνται από κει και πέρα σε περίπτωση που η αίτησή του γίνει τελικά δεκτή (η διαδικασία που ακολουθείται στη συνέχεια για όσες αιτήσεις εγκριθούν εξαρτάται από το κάθε Τμήμα και τον Ακαδημαϊκό Υπεύθυνο – οι φοιτητές σε κάθε περίπτωση θα ενημερωθούν μέσω ανακοινώσεων ή με απευθείας e-mail στον προσωπικό τους λογαριασμό).