Αρχή Ανακοινώσεις Τμήμα ΗΛ - Εκπαιδευτικές Ανακοινώσεις 3-7 Νοεμβρίου 2014 η υποβολή δικαιολογητικών για μετεγγραφή στο Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών.
 
 
 
 
 
 

3-7 Νοεμβρίου 2014 η υποβολή δικαιολογητικών για μετεγγραφή στο Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών.

E-mail Εκτύπωση
Οι αιτούμενοι τη μετεγγραφή τους (τη μεταφορά της θέσης εισαγωγής τους) στο Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών θα πρέπει από τη Δευτέρα 3/11/2014 έως την Παρασκευή 7/11/2014 να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά τους (βάσει της ηλεκτρονικής τους αίτησης) στη Γραμματεία του Τμήματος.
Πέρα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, διευκρινίζεται ότι οι φοιτητές που επιθυμούν να δηλώσουν κάποιο εργαστηριακό μάθημα στο τρέχον εξάμηνο, θα πρέπει να προσκομίσουν και βεβαίωση ωρών παρακολούθησης από τον υπεύθυνο καθηγητή του μαθήματος στο ΤΕΙ εισαγωγής τους.