Αρχή Ανακοινώσεις Τμήμα ΗΛ - Εκπαιδευτικές Ανακοινώσεις Παρακαλούνται οι φοιτητές του πρώτου εξαμήνου Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ να παραλαμβάνουν τις βεβαιώσεις στρατολογίας κάθε μέρα 11:00 έως 14:00 από τη Γραμματεία τους
 
 
 
 
 
 

Παρακαλούνται οι φοιτητές του πρώτου εξαμήνου Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ να παραλαμβάνουν τις βεβαιώσεις στρατολογίας κάθε μέρα 11:00 έως 14:00 από τη Γραμματεία τους

E-mail Εκτύπωση
"Παρακαλούνται οι φοιτητές του πρώτου εξαμήνου Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ να παραλαμβάνουν τις βεβαιώσεις στρατολογίας κάθε μέρα 11:00 έως 14:00 από τη Γραμματεία τους"