Αρχή Ανακοινώσεις Τμήμα ΗΛ - Εκπαιδευτικές Ανακοινώσεις Κατατάξεις πτυχιούχων στα Τμήματα της Σχολής κατά το ακαδ. έτος 2013-14.
 
 
 
 
 
 

Κατατάξεις πτυχιούχων στα Τμήματα της Σχολής κατά το ακαδ. έτος 2013-14.

E-mail Εκτύπωση

Μετά τη νέα Υπουργική Απόφαση για τις κατατάξεις πτυχιούχων, που δημοσιεύτηκε την 16-12-2013 στο ΦΕΚ 3185/τ.Β, καλούνται οι απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που επιθυμούν να καταταγούν στα Τμήματα της Σχολής Εφαρμοσμένων Επιστημών κατά το ακαδ. έτος 2013-14, να υποβάλλουν αίτηση και δικαιολογητικά έως και την Πέμπτη 23 Ιανουαρίου 2014.

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά, που υποβλήθηκαν από τους ενδιαφερόμενους πτυχιούχους έως 15 Νοεμβρίου 2013, θεωρούνται ότι έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα και δεν απαιτείται επανυποβολή τους.

Οι πτυχιούχοι που δεν έχουν κάνει αίτηση, καλούνται έως 23/1/2014 να υποβάλλουν στη γραμματεία του Τμήματος που τους ενδιαφέρει α) αίτηση και β) αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών (προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών).

Για το ακαδ. έτος 2013-14, το ποσοστό των κατατάξεων πτυχιούχων ορίζεται σε ποσοστό 12% επί του αριθμού των εισακτέων κάθε Τμήματος, ενώ η επιλογή των υποψηφίων γίνεται αποκλειστικά με την τυπική διαδικασία των κατατακτήριων εξετάσεων (που δεν πρέπει να αποθαρρύνουν τους υποψήφιους). Οι κατατακτήριες εξετάσεις με θέματα ανάπτυξης σε τρία μαθήματα, θα διενεργηθούν από 19 ως 28 Φεβρουαρίου 2014, με πρόγραμμα που θα ανακοινωθεί αρχές Φεβρουαρίου 2014.