Έως 21/1/14 οι online δηλώσεις μαθημάτων για την εξεταστική Φεβρουαρίου 2014.

Εκτύπωση

Δόθηκε παράταση και μπορείτε (έως 21/1/2014) να δηλώσετε ΟΛΑ τα μαθήματα στα οποία επιθυμείτε να εξεταστείτε στην εξεταστική Φεβρουαρίου 2014.

Στην εξεταστική περίοδο Φεβρουαρίου 2014, μπορούν ΟΛΟΙ οι φοιτητές του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών να εξεταστούν σε ΟΛΑ τα μαθήματα που οφείλουν (αρκεί να τα έχουν δηλώσει τουλάχιστον 1 φορά στο παρελθόν), ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ αν αυτά διδάσκονται σε χειμερινό ή εαρινό εξάμηνο.

Προκειμένου οι φοιτητές μας να εκμεταλλευτούν αυτή τη χρυσή ευκαιρία πρέπει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ: (α) να δηλώσουν στο online πληροφοριακό σύστημα (που έχει ανοίξει και πάλι και θα παραμείνει ανοικτό ΜΕΧΡΙ την Τρίτη 21/1/2014) ΟΛΑ τα μαθήματα στα οποία επιθυμούν να εξεταστούν, και (β) να αφοσιωθούν στη μελέτη αυτών των μαθημάτων.

ΟΣΟΙ οφείλουν εργαστηριακά μαθήματα, τα οποία έχουν παρακολουθήσει στο παρελθόν και απομένει μόνο να δώσουν τελική εξέταση σε αυτά, θα πρέπει να κάνουν σχετική δήλωση στη γραμματεία, ώστε να γίνει ο σχετικός προγραμματισμός.

Ιδιαίτερα όλοι οι παλιοί φοιτητές που οφείλουν λίγα μαθήματα, καλούνται να προετοιμαστούν σωστά και να συμμετέχουν μαζικά στην εξεταστική περίοδο του Φεβρουαρίου 2014, ώστε το Τμήμα να μεριμνήσει κατάλληλα.

Καλή επιτυχία σε όλους!