Αρχή Ανακοινώσεις Τμήμα ΗΛ - Εκπαιδευτικές Ανακοινώσεις Έως 21/1/14 οι δηλώσεις στη Γραμματεία αδήλωτων εργαστηρίων για την εξεταστική Ιανουαρίου 2014.
 
 
 
 
 
 

Έως 21/1/14 οι δηλώσεις στη Γραμματεία αδήλωτων εργαστηρίων για την εξεταστική Ιανουαρίου 2014.

E-mail Εκτύπωση
Επειδή δόθηκε σχετική παράταση, όσοι φοιτητές επιθυμούν στη διάρκεια της εξεταστικής περιόδου Ιανουαρίου 2014 να εξεταστούν σε εργαστηριακά μαθήματα εαρινού ή χειμερινού εξαμήνου που οφείλουν (τα οποία έχουν παρακολουθήσει στο παρελθόν και απομένει μόνο να δώσουν τελική εξέταση σε αυτά), θα πρέπει να κάνουν σχετική δήλωση στη γραμματεία (μέσω email ή προσωπικά) έως και την Τρίτη 21/1/2014, ώστε να γίνει ο σχετικός προγραμματισμός με τους διδάσκοντες.