7ο Εξάμηνο - Ρομποτική και Εφαρμογές

Εκτύπωση
Οι εγγραφές θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 11 Οκτωβρίου στις 12:00 στον Εργαστηριακό χώρο 2. 
Η φυσική παρουσία όσων εγγραφούν/παρακολουθήσουν το Εργαστήριο είναι απαραίτητη, Γ. Φουσκιτάκης.