Εγγραφές στα Εργαστήρια (συνεχής ενημέρωση)

Εκτύπωση

Μετά την ανάρτηση του ωρολογίου προγράμματος τη Δευτέρα 7/10, θα ξεκινήσουν οι εγγραφές στα εργαστηριακά μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου.

Οι εγγραφές στα εργαστηριακά μαθήματα (δηλαδή η ένταξη σε συγκεκριμένη εργαστηριακή ομάδα κάθε εργαστηριακού μαθήματος) θα γίνουν υποχρεωτικά μέσα στο διάστημα από Τρίτη 8/10 έως και Παρασκευή 11/10.

Οι ηλεκτρονικές ανανεώσεις εγγραφών (για τους μη νεοεισερχόμενους φοιτητές) θα ξεκινήσουν μετά την 9/10 (μετά από νέα ανακοίνωση).

Ο τρόπος εγγραφής σε κάθε εργαστηριακό μάθημα θα καθορισθεί από τον αντίστοιχο διδάσκοντα (πχ μέσω eclass, ή με προσωπική εγγραφή, ή αλλιώς), όπως φαίνεται από τις ανακοινώσεις που ακολουθούν.

Επισημαίνεται ότι είναι σημαντική η έγκαιρη εγγραφή των φοιτητών στα εργαστηριακά μαθήματα που τους ενδιαφέρουν.

 

Ανακοινώσεις Για Εγγραφές στα Εργαστήρια


1ο Εξάμηνο - Τεχνολογία Τυπωμένων Κυκλωμάτων & Κατασκευές

1ο Εξάμηνο - Ηλεκτρονικά Στοιχεία

1ο Εξάμηνο - Ηλεκτρικά Κυκλώματα Ι

1ο Εξάμηνο - Φυσική

 

3ο Εξάμηνο - Ηλεκτρονικές & Ηλεκτρικές Μετρήσεις

3ο Εξάμηνο - Μαθηματικά με Χρήση Η/Υ ΙΙ

3ο Εξάμηνο - CAD και Κατασκευή

3ο Εξάμηνο - Εφαρμοσμένος Ηλεκτρομαγνητισμός

 

5ο Εξάμηνο - Αρχιτεκτονική Η/Υ

5ο Εξάμηνο - Μικροηλεκτρονική & VLSI

 

7ο Εξάμηνο - Δίκτυα Η/Υ

7ο Εξάμηνο - Ηλεκτρονικά Όργανα Μέτρησης

 

5ο Εξάμηνο - Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου (ΣΑΕ)

7ο Εξάμηνο - Ρομποτική και Εφαρμογές

 

Οπτοηλεκτρονική και Οπτικές Επικοινωνίες

 

Ηλεκτρονική II - Εργαστήριο

 

Προαιρετικά:

CCNA LAN Switching and Wireless