ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Πλευριτάκης Νίκος)

Εκτύπωση

ΘΕΜΑ:

ΓΕΦΥΡΩΝΟΝΤΑΣ ΣΕΙΡΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ RS232 ΜΕΣΩ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ

 

Τρίτη 4 Ιουνίου 2013, ώρα 16:00, Αίθουσα 4

ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Νικόλαος Πλευριτάκης

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: Δρ. Ιωάννης Μπαρμπουνάκης

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ:

Η παρούσα Πτυχιακή εργασία επικεντρώνεται στην εφαρμογή τεχνολογιών ασύρματων δικτύων αισθητήρων για την μεταφορά σειριακών δεδομένων επεκτείνοντας την εμβέλεια της ενσύρματης σύνδεσης και διασφαλίζοντας παράλληλα την αξιοπιστία της. Πιο συγκεκριμένα, η εφαρμογή βασίζεται στην στοίβα SimpliciTI και χρησιμοποιεί το SoC CC2430 με μικροελεγκτή αρχιτεκτονικής 8051 και πομποδέκτη 2.4GHz, που είναι συμβατός με το πρωτόκολλο IEEE 802.15.4.

Η διασύνδεση των απομακρυσμένων κόμβων για την μεταφορά των σειριακών δεδομένων είναι τύπου RS232 δεδομένου ότι εξακολουθεί να υιοθετείται από το μεγαλύτερο ποσοστό τηλεπικοινωνιακών διατάξεων, παρά την ευρεία αποδοχή της τεχνολογίας USB.

Επιπλέον, η εξάπλωση των τεχνολογιών ασύρματων δικτύων αισθητήρων και ιδιαίτερα το χαμηλό κόστος κατασκευής τους, προκάλεσε το ενδιαφέρον μας για αυτή την εφαρμογή.