Αρχή Ανακοινώσεις Τμήμα ΗΛ - Εκπαιδευτικές Ανακοινώσεις Δυνατότητα συμπληρωματικών δηλώσεων μαθημάτων για τους άνω του 8ου εξαμήνου φοιτητές
 
 
 
 
 
 

Δυνατότητα συμπληρωματικών δηλώσεων μαθημάτων για τους άνω του 8ου εξαμήνου φοιτητές

E-mail Εκτύπωση

Οι φοιτητές και των δυο τμημάτων που έχουν ολοκληρώσει το 8ο εξάμηνο σπουδών, κατά την εγγραφή τους στο εαρινό εξάμηνο δήλωσαν όλα τα μαθήματα που οφείλουν (βάση της παρ. 17 του άρθρου 34 του Νόμου 4115/30-1-2013) και στα οποία “έχουν τη δυνατότητα να εξεταστούν στην εξεταστική περίοδο του Ιουνίου 2013, ανεξάρτητα εάν αυτά διδάσκονται στο χειμερινό ή εαρινό εξάμηνο”.

Ωστόσο, όσοι φοιτητές έχουν ολοκληρώσει το 8ο εξάμηνο σπουδών και δεν έχουν ήδη κάνει δήλωση όλων των μαθημάτων τους, τότε σύμφωνα με την παρακάτω ανακοίνωση του Αναπληρωτή Προέδρου Κ. Σαββάκη, καλούνται από τη Δευτέρα 27/5/2013 (10.00) έως την Κυριακή 2/6/2013 (24.00) να δηλώσουν στο ηλεκτρονικό πληροφοριακό σύστημα του ΤΕΙ, όλα τα μαθήματα στα οποία επιθυμούν να εξεταστούν.

« Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία τον Ιούνιο θα πραγματοποιηθεί εμβόλιμη εξεταστική (πτυχιακή εξεταστική) για τους φοιτητές που είναι εγγεγραμμένοι σε εξάμηνο μεγαλύτερο του 9ου. Για το σκοπό αυτό οι δικαιούχοι φοιτητές όλων των τμημάτων πρέπει να κάνουν ηλεκτρονικά τη δήλωση συμμετοχής τους στο πληροφοριακό σύστημα των γραμματειών ΠΑΝΔΩΡΑ. Η περίοδος δηλώσεων θα αρχίσει τη Δευτέρα 27/5 10.00 και θα τελειώσει την Κυριακή 2/6 24.00.

Παρακαλούνται τα Τμήματα να αναρτήσουν σχετική ανακοίνωση για ενημέρωση των φοιτητών τους, ανεξάρτητα των ενεργειών που πιθανόν να έχουν κάνει μεμονωμένα για το θέμα.

Όλοι οι δικαιούχοι φοιτητές πρέπει να κάνουν τη δήλωση του στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΤΕΙ.

Κώστας Σαββάκης, Αναπληρωτής Πρόεδρος »