Αναβολή έναρξης μαθημάτων κ. Πετρίδη

Εκτύπωση
Λόγω ασθένειας του κ. Πετρίδη τα μαθήματα του εργαστηριακά και θεωριτικά θα αρχίσουν την επόμενη εβδομάδα.