Αρχή Ανακοινώσεις Τμήμα ΗΛ - Εκπαιδευτικές Ανακοινώσεις Εξετάσεις επί πτυχίω φοιτητών, μαθημάτων ζυγών εξαμήνων
 
 
 
 
 
 

Εξετάσεις επί πτυχίω φοιτητών, μαθημάτων ζυγών εξαμήνων

E-mail Εκτύπωση
ΤΛ4004 Σήματα και Συστήματα (Θ) Δευτέρα 28-Ιαν-2013 Π1 Αιθ. 5

ΤΛ4104 Σήματα και Συστήματα (Ε) Δευτέρα 28-Ιαν-2013 Π3 Αιθ. 5

ΤΛ2007 Προγραμματισμός Η/Υ (Θ) Τρίτη 29-Ιαν-2013 Π1 Αιθ. 5

ΤΛ2107 Προγραμματισμός Η/Υ (Ε) Τρίτη 29-Ιαν-2013 Π2 Αιθ. 5

ΤΛ6010 Επεξεργασία Φωνής και Εικόνας (Θ) Πέμπτη 31-Ιαν-2013 Π1 Αιθ. 5

ΤΛ6110 Επεξεργασία Φωνής και Εικόνας (Ε) Πέμπτη 31-Ιαν-2013 Π2 Αιθ. 5

ΤΛ4002 Ψηφιακά Κυκλώματα ΙΙ (Θ) Δευτέρα 21-Ιαν-2013 Aπ2 Αιθ. 6

ΤΛ2002 Ψηφιακά Κυκλώματα Ι (Θ) Τρίτη 22-Ιαν-2013 Π2 Αιθ. 6

ΤΛ4001 Ηλεκτρονική ΙΙΙ (Θ) Παρασκευή 01-Φεβ-2013, Απ2, Αίθ. 4.

ΤΛ6005 "Κεραίες & Διάδοση Ηλεκτρομαγνητικών Κυμάτων (Θ)", Τρίτη 5-Φεβ-2013, Π3, Αιθ. 4.

Ηλεκτρονική I Πέμπτη 31-Ιαν-2013, Π2, Αιθ 6 & 7

Ηλεκτρονικά Ισχύος Πέμπτη 31-Ιαν-2013, Π3, Αιθ. 6 & 7 (μαζί με το "CAD και Κατασκευή")

Ψηφιακά Συστήματα Ελέγχου (Θ+Ε), Τρίτη 29/01/2013, ΑΠ1,Αίθ. 6.

ΤΛ 7101 Ψηφιακών Συστημάτων Επικοινωνιών (ΤΛ7101), Δευτέρα 4-ΦΕΒ-2013,Εργ.9, από
ώρα 13:00 και μετά.

ΤΛ 6004 Εφαρμογές Μικροϋπολογιστών στις Τηλεπικοινωνίες, Δευτέρα 4-ΦΕΒ-2013, ώρα 10:30 αίθ. 4.
Αμέσως μετά θα πραγματοποιηθεί και η εξέταση του εργαστηριακού
μαθήματος (ΤΛ6104) στο εργαστήριο 2.

Ραντάρ και ραδιοβοηθήματα Θ Παρ 1 Φεβρ 9:00 Αιθ 4 
Συστηματα επεξεργασίας και μετάδοσης φωνής και εικόνας Θ Παρ 1 Φεβρ 10:30 Αιθ 4
Ραντάρ και ραδιοβοηθήματα Ε Δευτ 4 Φεβρ 9:00 στο εργαστήριο Ραντάρ και Τηλεόρασης 
Συστηματα επεξεργασίας και μετάδοσης φωνής και εικόνας Ε Δευτ 4 Φεβρ 10:00 στο Εργαστήριο Ραντάρ και Τηλεόρασης