Αρχή Ανακοινώσεις Τμήμα ΗΛ - Εκπαιδευτικές Ανακοινώσεις Εξετάσεις μαθημάτων εαρινού εξαμήνου στην εξεταστική περίοδο 21/1 - 8/2 /2013.
 
 
 
 
 
 

Εξετάσεις μαθημάτων εαρινού εξαμήνου στην εξεταστική περίοδο 21/1 - 8/2 /2013.

E-mail Εκτύπωση

Δεν πρόκειται να αναρτηθεί πρόγραμμα εξετάσεων για τις θεωρίες και τα εργαστήρια των μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου, στα οποία έχουν δικαίωμα να εξεταστούν οι τελειόφοιτοι φοιτητές (που οφείλουν έως 20 ώρες), σύμφωνα με την απόφαση 1268/19-7-2012 του Συμβουλίου του ΤΕΙ Κρήτης (στην οποία αναφέρεται: “... 6. Αν οι φοιτητές έχουν μέχρι 20 ώρες (υποχρεωτικών ή κατ’επιλογήν υποχρεωτικών μαθημάτων), προκειμένου να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους, μπορούν να δηλώσουν όλα τα μαθήματα ανεξαρτήτων εξαμήνου που διδάσκονται και να εξεταστούν σε αυτά, υπό την προϋπόθεση ότι στα μαθήματα που δεν διδάσκονται το εξάμηνο που δηλώνονται, ο σπουδαστής έχει εξεταστεί ανεπιτυχώς τουλάχιστον μια φορά.”).

Οι θεωρίες και τα εργαστήρια των μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου που έχουν δηλωθεί από τους τελειόφοιτους φοιτητές, θα εξεταστούν σε μέρα, ώρα και αίθουσα που θα οριστεί μετά από συνεννόηση των ενδιαφερόμενων φοιτητών με τους αντίστοιχους διδάσκοντες. Αν οι διδάσκοντες ήταν ωρομίσθιοι, τότε οι σχετικές εξετάσεις θα γίνουν σε συνεννόηση με τον αντίστοιχο διδάσκοντα της θεωρίας, και σε περίπτωση που και αυτός εκλείπει, σε συνεννόηση με τον Υπεύθυνο του αντίστοιχου Τομέα.

Παρακαλώ τους διδάσκοντες να αναρτούν σχετικές ανακοινώσεις κάτω από την παρούσα ανακοίνωση που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα.

ΤΛ4004 Σήματα και Συστήματα (Θ) Δευτέρα 28-Ιαν-2013 Π1 Αιθ. 5

ΤΛ4104 Σήματα και Συστήματα (Ε) Δευτέρα 28-Ιαν-2013 Π3 Αιθ. 5

ΤΛ2007 Προγραμματισμός Η/Υ (Θ) Τρίτη 29-Ιαν-2013 Π1 Αιθ. 5

ΤΛ2107 Προγραμματισμός Η/Υ (Ε) Τρίτη 29-Ιαν-2013 Π2 Αιθ. 5

ΤΛ6010 Επεξεργασία Φωνής και Εικόνας (Θ) Πέμπτη 31-Ιαν-2013 Π1 Αιθ. 5

ΤΛ6110 Επεξεργασία Φωνής και Εικόνας (Ε) Πέμπτη 31-Ιαν-2013 Π2 Αιθ. 5

ΤΛ4002 Ψηφιακά Κυκλώματα ΙΙ (Θ) Δευτέρα 21-Ιαν-2013 Aπ2 Αιθ. 6

ΤΛ2002 Ψηφιακά Κυκλώματα Ι (Θ) Τρίτη 22-Ιαν-2013 Π2 Αιθ. 6

ΤΛ4001 Ηλεκτρονική ΙΙΙ (Θ) Παρασκευή 01-Φεβ-2013, Απ2, Αίθ. 4.

ΤΛ6005 "Κεραίες & Διάδοση Ηλεκτρομαγνητικών Κυμάτων (Θ)", Τρίτη 5-Φεβ-2013, Π3, Αιθ. 4.

Ηλεκτρονική I Πέμπτη 31-Ιαν-2013, Π2, Αιθ 6 & 7

Ηλεκτρονικά Ισχύος Πέμπτη 31-Ιαν-2013, Π3, Αιθ. 6 & 7 (μαζί με το "CAD και Κατασκευή")

Ψηφιακά Συστήματα Ελέγχου (Θ+Ε), Τρίτη 29/01/2013, ΑΠ1,Αίθ. 6.

ΤΛ 7101 Ψηφιακών Συστημάτων Επικοινωνιών (ΤΛ7101), Δευτέρα 4-ΦΕΒ-2013,Εργ.9, από
ώρα 13:00 και μετά.

ΤΛ 6004 Εφαρμογές Μικροϋπολογιστών στις Τηλεπικοινωνίες, Δευτέρα 4-ΦΕΒ-2013, ώρα 10:30 αίθ. 4.
Αμέσως μετά θα πραγματοποιηθεί και η εξέταση του εργαστηριακού
μαθήματος (ΤΛ6104) στο εργαστήριο 2.

Η εξέταση του μαθήματος ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ (ΘΕΩΡΙΑ) θα γίνει την Δευτέρα 4/2/1013 και ώρα 15:30

ΤΛ2008 Αγγλικά ΙΙ (Θ) Παρασκευή 1-Φεβρ-2013 Π3 Αιθ.4

Ραντάρ και ραδιοβοηθήματα Θ Παρ 1 Φεβρ 9:00 Αιθ 4 

Συστηματα επεξεργασίας και μετάδοσης φωνής και εικόνας Θ Παρ 8 Φεβρ 10:30 Αιθ 4

Ραντάρ και ραδιοβοηθήματα Ε Δευτ 4 Φεβρ 9:00 στο εργαστήριο Ραντάρ και Τηλεόρασης 

Συστηματα επεξεργασίας και μετάδοσης φωνής και εικόνας Ε Δευτ 4 Φεβρ 10:00 στο Εργαστήριο Ραντάρ και Τηλεόρασης