Παρουσίαση Πτυχιακής εργασίας Μαρίας Βασιλάκη

Εκτύπωση

Ανανκοίνωηση για Παρουσίαση Πτυχιακής εργασίας της φοιτήτριας Μαρίας Βασιλάκη του Τμήματος Ηλεκτρονικής

Ανάπτυξη κώδικα σε γλώσσα C# για προσομοίωση πρωτοκόλλων επιπέδου ζεύξης.

 

Δευτέρα 2 Ιουλίου 2012, ώρα 17:00, Αίθουσα 7

Περίληψη

 Η παρούσα πτυχιακη εργασία επιχειρεί μια προσομοίωση πρωτοκόλλων στο 2ο επίπεδο της αρχιτεκτονικής OSI. Συγκεκριμένα προσομοιώνονται τα πρωτόκολλα ABP, GBN και SRP.

Ο κώδικας έχει αναπτυχθεί σε γλώσσα C#.ΝΕΤ στην πλατφόρμα ανάπτυξης Microsoft Visual Studio 2010. Ο φοιτητής έχει την ευκαιρία να κατανοήσει καλύτερα την λειτουργία των πρωτοκόλλωνκαι να αλληλεπιδράσει με την εφαρμογή ώστε να εξάγει χρήσιμα συμπεράσματα.