Αρχή Ανακοινώσεις Τμήμα ΗΛ - Εκπαιδευτικές Ανακοινώσεις Για τους επι πτυχίο φοιτητές Ηλεκτρονικής
 
 
 
 
 
 

Για τους επι πτυχίο φοιτητές Ηλεκτρονικής

E-mail Εκτύπωση

Οι φοιτητές επί πτυχίω που έχουν δηλώσει μαθήματα τα οποία εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα, να επικοινωνήσουν με τον αρμόδιο καθηγητή για την ημέρα και ώρα της εξέτασής τους.

Μάθημα

Το ΔήλωσανΤΛ1000 Αγγλικά Για Ηλ. Ι  (Θ)

4ΤΛ1001 Ηλεκτρον.Στοιχεία  (Θ)

6ΤΛ1002 Ηλεκτρ Κυκλώματα Ι  (Θ)

5ΤΛ1005 Μαθηματικά  (Θ)

1ΤΛ1006 Οικονομικά Επιχειρ  (Θ)

2ΤΛ3002 Ηλεκτρ. & Ηλ/νικές Μετρήσεις  (Θ)

5ΤΛ3007 Μαθηματ. με χρήση Η/Υ ΙΙ  (Θ)

2ΤΛ3008 Ιστορία Τεχνολογίας  (Θ)

4ΤΛ3009 Αγγλικά για Ηλεκτρον.ΙΙΙ  (Θ)

5ΤΛ5002 Αρχιτεκτονική Η/Υ  (Θ)

4ΤΛ5017 Μικροηλεκτρονική VLSI  (Θ)

8ΤΛ5103 Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα (Ε)

16ΤΛ7101 Δίκτυα Υπολογιστών (Ε)

5ΤΛ7002 Κινητές & Δορυφ. Επικοινωνίες  (Θ)

4ΤΛ7003 Οπτοηλεκτρον. & Οπτ. Επικοιν.  (Θ)

5ΤΛ7103 Οπτοηλεκτρον. & Οπτ. Επικοιν.  (Ε)

6ΤΛ7004 Μικροκύματα & Εφαρμογές  (Θ)

6ΤΛ7005 Ποιότητα και Δεοντολογία  (Θ)

9ΤΛ7006 Ηλεκτρον.Οργάνων Μέτρησης  (Θ)

5ΤΛ7106 Ηλεκτρον.Οργάνων Μέτρησης  (Ε)

4ΤΛ7007 Ρομποτική & Εφαρμογές  (Θ)

1ΤΛ7008 Οπτοηλεκτρονική & Laser (Θ)

7ΤΛ7108 Οπτοηλεκτρονική & Laser  (Ε)

2