Αρχή Ανακοινώσεις Τμήμα ΗΛ - Εκπαιδευτικές Ανακοινώσεις Πρακτική Άσκηση - Διαδικασία ένταξης στο Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.
 
 
 
 
 
 

Πρακτική Άσκηση - Διαδικασία ένταξης στο Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.

E-mail Εκτύπωση

Διαδικασία Ένταξης Φοιτητών Τμήματος Ηλεκτρονικής στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Διά Βίου Μάθησης (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.) για την Πρακτική Άσκηση

Από 1 Οκτωβρίου 2010 όσοι φοιτητές θα κάνουν την πρακτική τους άσκηση θα χρηματοδοτούνται και από το Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ. - Υποέργο Τμήματος Ηλεκτρονικής. Σημειώνεται με έμφαση ότι η πρακτική άσκηση θα πρέπει να ξεκινά απαραίτητα την 1η κάθε μήνα υποχρεωτικά.
Αναφέρεται ότι, πέραν των χρημάτων που θα λαμβάνουν από τον εργοδότη – φορέα πρακτικής άσκησης, οι φοιτητές δικαιούνται από το Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ. τα κάτωθι ποσά:

 1. Σε φορείς του ιδιωτικού τομέα 340€/μήνα.
 2. Σε θεσμοθετημένες θέσεις του Δημόσιου τομέα 224€/μήνα.
 3. Σε μη θεσμοθετημένες θέσεις του Δημόσιου τομέα 400€/μήνα + ΙΚΑ έναντι κινδύνου ατυχήματος.
 4. Σε θέσεις πρακτικής άσκησης στο εξωτερικό 600€/μήνα.
Για την συμμετοχή τους στο πρόγραμμα Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ., ο φοιτητής θα πρέπει να προσκομίσει (ιδιοχείρως ή μέσω ταχυδρομείου) το συντομότερο δυνατόν στην Γραμματεία του Τμήματος μαζεμένα τα ακόλουθα:

 1. Αίτηση του φοιτητή προς την Γραμματεία Τμήματος Ηλεκτρονικής για ένταξη και έναρξη της πρακτικής του άσκησης.
 2. Υπογεγραμμένη από το φορέα Πρακτικής Άσκησης του εγγράφου ''Βεβαίωση Αποδοχής Φοιτητή/τριας για Πρακτική Άσκηση ''.
 3. Την ''Ειδική Σύμβαση Εργασίας για Πρακτική Άσκηση Φοιτητών '', που αφού συμπληρωθεί θα πρέπει να υπογραφεί από τον εκπρόσωπο του φορέα Πρακτικής Άσκησης σε τέσσερα (4) αντίτυπα (Δεν στοιχειοθετείται κανένα δικαίωμα επιδότησης του φορέα υλοποίησης της πρακτικής άσκησης από τον Ο.Α.Ε.Δ.- βλέπε και σημείο 9 της ειδικής σύμβασης).
 4. Έγγραφο όπου να εμφανίζεται ο Αριθμός Μητρώου ΙΚΑ του φοιτητή.
 5. Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας του φοιτητή.
 6. Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας τραπεζικού λογαριασμού του φοιτητή αποκλειστικά και μόνο της Εθνικής Τράπεζας.
 7. Έγγραφο όπου να εμφανίζεται ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου(ΑΦΜ) του φοιτητή.
Μετά το πέρας της Πρακτικής Άσκησης ο φοιτητής θα πρέπει να προσκομίσει ιδιοχείρως στον Επιστημονικό Υπεύθυνο του Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ Λιοδάκη Γεώργιο, Καθηγητή Εφαρμογών, τα ακόλουθα:

 1. Υπογεγραμμένη την ''Βεβαίωση Πραγματοποίησης Πρακτικής Άσκησης '' από εκπρόσωπο του φορέα πρακτικής (η συγκεκριμένη βεβαίωση θα πρέπει να αποστέλλεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. και μετά το τέλος του δεύτερου και του τέταρτου μήνα της πρακτικής άσκησης για να προχωρούν οι σχετικές πληρωμές από το Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.).
 2. Συμπληρωμένο το βιβλίο πρακτικής με αναλυτική περιγραφή των εργασιών που διεκπεραίωνε σε καθημερινή βάση.
 3. Συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο το ''Φύλλο Αξιολόγησης Πρακτικής Άσκησης από το Φοιτητή ''.
 4. Συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο το ''Φύλλο Αξιολόγησης Πρακτικής Άσκησης από τον Επιβλέποντα του Φορέα Απασχόλησης''.
 5. Την εργασία (σε έντυπη μορφή και σε CD-ROM) που θα εκπονήσει ο φοιτητής με την καθοδήγηση του Επόπτη Εκπαιδευτικού από το Τμήμα Ηλεκτρονικής (οι φοιτητές θα πρέπει να αναμένουν επικοινωνία από τον αρμόδιο Επόπτη Εκπαιδευτικό) και που θα σχετίζεται με το αντικείμενο ενασχόλησής του κατά την διάρκεια της πρακτικής του άσκησης.
Κατά την διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης, οι φοιτητές θα αναπτύξουν τηλεσυνεργασία μέσω της σελίδας Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Ηλεκτρονικής με χρήση εργαλείων Web 2.0. Σχετικές λεπτομέρειες θα δοθούν με νεότερη ανακοίνωση.

Όλες οι προαναφερόμενες διαδικασίες, σύμφωνα και με τα στοιχεία που έχουν δοθεί από την Γραμματεία του Τμήματος Ηλεκτρονικής, αφορούν στην παρούσα φάση τουλάχιστον τους φοιτητές Ζαλούμη Σαράντο, Πλατιά Δημήτριο, Σηφάκη Δημήτριο, Γεωργοστάθη Παντελή, Κουβεντάρη Χρήστο, Ερμή Ιωάννη, Σαρρή Ιωάννη και Καράμπελα Δημήτριο για τους οποίους δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες βάσει του προηγούμενου τρόπου διεξαγωγής της πρακτικής άσκησης.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση των ανωτέρω, μπορείτε να απευθύνεστε στο 28210-23047. Παρακαλούνται οι φοιτητές να διαβάζουν με προσοχή τις κατά καιρούς οδηγίες, έτσι ώστε να αποφεύγονται λάθη, φόρτος και καθυστερήσεις.


Λιοδάκης Γεώργιος, Καθηγητής Εφαρμογών &
Επιστημονικός Υπεύθυνος Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ. – Πρακτική Άσκηση Τμήματος Ηλεκτρονικής