Εύδοξος Τμήματος Ηλεκτρονικής

E-mail Εκτύπωση
Ο παρακάτω σύνδεσμος στο ηλεκτρονικό σύστημα Εύδοξος για τον κατάλογο με τα υποχρεωτικά και επιλεγόμενα μαθήματα του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρονικής και τα αντίστοιχα σε αυτά προτεινόμενα διδακτικά συγγράμματα.
https://service.eudoxus.gr/secapp/public/?secretariatId=1487