Πρόγραμμα εξετάσεων προαιρετικών μαθημάτων Τμήματος Ηλεκτρονικής

Εκτύπωση
Σύμφωνα με απόφαση της Σχολής, οι εξετάσεις των προαιρετικών μαθημάτων πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως 17/6. Γι' αυτό καλούνται όσοι φοιτητές/φοιτήτριες έχουν δηλώσει και παρακολουθήσει κάποιο από τα παρακάτω προαιρετικά μαθήματα, να προσέλθουν στην αντίστοιχη εξέταση σύμφωνα με το εξής πρόγραμμα:
  1. Η εξέταση του μαθήματος "Ανάλυση και Σύνθεση Κεραιών Με Χρήση Η/Υ" θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 7/6/2010 και ώρα 10.00-12.00 στο χώρο του Εργαστηρίου 1.
  2. Η εξέταση του μαθήματος "Ηλεκτρονικές & RF Τεχνολογίες" θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 8/6/2010 και ώρα 09.00-11.00 στο χώρο του Εργαστηρίου 11.
  3. Η εξέταση του μαθήματος "Έξυπνες Κεραίες & Ψηφιακό Ραδιόφωνο" θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 9/6/2010 και ώρα 17.00-19.00 στο χώρο του Εργαστηρίου 11.
  4. Η εξέταση του μαθήματος "Μετρήσεις Ηλεκτρομαγνητικής Ακτινοβολίας" θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 9/6/2010 και ώρα 19.00-21.00 στο χώρο του Εργαστηρίου 11.
  5. Η εξέταση του μαθήματος επιλογής Laser & Οπτική θα γίνει το Σαββάτο 12 Ιουνίου στις 0900 πμ στην αίθουσα 5.
  6. Όσοι φοιτητές/φοιτήτριες έχουν δηλώσει και παρακολουθήσει το μάθημα «Υπολογιστική Νοημοσύνη και Εφαρμογές», να παραδώσουν τις εργασίες τους, έως την ημέρα έναρξης της εξεταστικής (17/6).