Εντυπώσεις από την επίσκεψη στη ΔΕΗ

Εκτύπωση

Με την συμμετοχή 30 σπουδαστών πραγματοποιήθηκε η επίσκεψη στο εργαστάσιο της ΔΕΗ στην Ξυλοκαμάρα. Οι σπουδαστές ξεναγήθηκαν και γνώρισαν την εξέλιξη των ηλεκτρονικών και των αυτοματισμών από το 1968 (παλαιότερη μονάδα) μέχρι και σήμερα. Γνώρισαν επίσης πως είναι μια γεννήτρια 45MW και τι χρειάζεται (εξοπλισμός και άνθρωποι) για την υποστήριξη της. Ήρθαν σε επαφή με την εφαρμογή της τεχνολογίας στην βιομηχανία παραγωγής ρεύματος και είδαν από κοντά την χρησιμότητα των γνώσεων που αποκτούν.

Φωτογραφίες από την επίσκεψη στο http://plokamakis.chania.teicrete.gr