Απόφαση Ωρομισθίων Τμήματος Ηλεκτρονικής

Εκτύπωση
Κατόπιν της σημερινής συνέλευσης που πραγματοποιήθηκε από τους ωρομισθίους του Τμήματος Ηλεκτρονικής και αφού εκτιμήθηκαν οι συνθήκες όπως έχουν διαμορφωθεί, αποφασίσθηκε η διακοπή της αποχής από τα εργαστήρια. Έτσι τα μαθήματα από την Παρασκευή 16/4/2010 θα γίνονται κανονικά.