Αρχή Ανακοινώσεις Τμήμα ΗΛ - Εκπαιδευτικές Ανακοινώσεις Οι εγγραφές των φοιτητών στις θεωρίες του Τμήματος Ηλεκτρονικής
 
 
 
 
 
 

Οι εγγραφές των φοιτητών στις θεωρίες του Τμήματος Ηλεκτρονικής

E-mail Εκτύπωση

Οι εγγραφές των φοιτητών στις θεωρίες θα πραγματοποιηθούν ηλεκτρονικά από την Δευτέρα 22-2-2010 μέχρι και την Τετάρτη 3-3-2010.

Ενημερώνουμε τους σπουδαστές που δεν έχουν παραλάβει τον κωδικό τους για την on-line σύνδεση, να έλθουν στη Γραμματεία άμεσα να τον παραλάβουν. Επισημαίνεται ότι ο κωδικός είναι για αυστηρά προσωπική χρήση και η διαρροή του σε τρίτους εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους ασφαλείας των σπουδών των φοιτητών. Γίνεται σαφές ότι χωρίς αυτόν δεν υπάρχει η δυνατότητα εγγραφής με συνέπεια την αδυναμία δήλωσης μαθημάτων.