Αναβολή μαθημάτων θεωρία Ηλεκτρικά Κυκλώματα ΙΙ (θεωρία) και Αγγλικά για Ηλεκτρονικούς

Εκτύπωση

Τα μαθήματα θεωρίας Ηλεκτρικά Κυκλώματα ΙΙ (θεωρία) και

Αγγλικά για Ηλεκτρονικούς θα αναβληθούν την Δευτέρα 7/3/16.

 

Το πρόγραμμα των μαθημάτων αυτών διαμορφώνεται ως εξής:
Παρασκευή 0800 - 1000: Ηλεκτρικά Κυκλώματα ΙΙ (Άιθουσα 8)
Παρασκευή 1000 - 1200: Αγγλικά για Ηλεκτρονικούς (Αίθουσα 8)