Αρχή Ανακοινώσεις Τμήμα ΗΛ - Εκπαιδευτικές Ανακοινώσεις Σεμινάριο Εισαγωγής στο Linux (Νέος Κύκλος)
 
 
 
 
 
 

Σεμινάριο Εισαγωγής στο Linux (Νέος Κύκλος)

E-mail Εκτύπωση

Σεμινάριο Εισαγωγής στο Linux (Νέος Κύκλος)

Περίοδος Υλοποίησης: 1.4.2016 έως 30.6.2016

Πάροχος:
Σχολή Δια Βίου Μάθησης με εξ΄αποστάσεως διδασκαλίες

Χρήση της επίσημης πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης Netspace

Πρακτική εξάσκηση
σε εικονικούς υπολογιστές μέσω όλων των browsers.

Παρέχεται βεβαίωση επιτυχούς ολοκλήρωσης του σεμιναρίου με τεστ αξιολόγησης

Ημερομηνίες Εγγραφής: από 29.2.2016 έως 31.3.2016

 

Η ιστοσελίδα του σεμιναρίου στη ΣΧΟΛΗ ΔΙΑΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ είναι η:

http://www.diaviou.teicrete.gr/node/58