Αναβολή εργαστήριο των Μαθηματικών με χρήση Ι, της Τετάρτης 2/3/2016

Εκτύπωση
Τα εργαστήρια των Μαθηματικών με χρήση Ι, της Τετάρτης 2/3/2016 
11-1,1-3 αναβάλλονται λόγω ασθενείας του διδάσκοντα. Η αναπλήρωση θα 
πραγματοποιηθεί κατόπιν συμφωνίας με το διδάσκοντα.

Δρ Δ. Α. Πλιάκης