Αρχή Ανακοινώσεις Τμήμα ΗΛ - Εκπαιδευτικές Ανακοινώσεις Διαδικασία εγγραφής σε όλα τα εργαστηριακά μαθήματα του εαρινού εξαμήνου 2015-16.
 
 
 
 
 
 

Διαδικασία εγγραφής σε όλα τα εργαστηριακά μαθήματα του εαρινού εξαμήνου 2015-16.

E-mail Εκτύπωση

Αποκλειστικά με προεγγραφή μέσω eclass στο διάστημα 17 - 21 Φεβ 2016, ΑΛΛΑ ΚΑΙ οριστική εγγραφή με υποχρεωτική παρουσία στο 1ο εργαστηριακό μάθημα της εβδομάδας 22 – 26 Φεβ 2016 θα πραγματοποιηθούν οι εγγραφές των φοιτητών σε όλα τα εργαστηριακά μαθήματα εαρινού εξαμήνου 2015-16, σύμφωνα με τις ακόλουθες οδηγίες:

(1) Όλοι οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν οποιοδήποτε εργαστηριακό μάθημα, θα πρέπει απαραίτητα, μέσα στο διάστημα 17 - 21 Φεβ 2016, να προεγγραφούν σε κάποιο από τα εργαστηριακά τμήματα αυτού του μαθήματος μέσω eclass. Οι διδάσκοντες και οι υπεύθυνοι κάθε εργαστηριακού μαθήματος θα φροντίσουν να δημιουργήσουν τις νέες εργαστηριακές ομάδες για το εαρινό εξάμηνο 2015-16. (Σε περίπτωση οποιασδήποτε δυσλειτουργίας, πρέπει να γίνει επικοινωνία με τον αντίστοιχο υπεύθυνο καθηγητή).

(2) Σε όλα τα εργαστηριακά μαθήματα θα υπάρχουν διαφορετικές ομάδες για όσους παρακολουθούν το εργαστήριο πρώτη φορά και διαφορετικές για όσους το έχουν παρακολουθήσει ξανά χωρίς επιτυχία.

(3) Ωστόσο για να οριστικοποιηθεί η εγγραφή οποιουδήποτε φοιτητή σε ένα εργαστηριακό τμήμα, θα πρέπει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ να παρουσιαστεί στο 1ο εργαστηριακό μάθημα της εβδομάδας 22 - 26 Φεβ 2016 και να συνεννοηθεί με τον διδάσκοντα.

(4) Οι φοιτητές που ΔΕΝ θα οριστικοποιήσουν την εγγραφή τους σε κάποιο εργαστηριακό τμήμα ενός μαθήματος, πραγματοποιώντας υποχρεωτική παρουσία σε αυτό, στη διάρκεια της 1ης εβδομάδας μαθημάτων 22 - 26 Φεβ 2016, ΔΕΝ θα έχουν τη δυνατότητα να το παρακολουθήσουν στη διάρκεια του εαρινού εξαμήνου.

(5) Ο αριθμός των τμημάτων που τελικά θα δημιουργηθούν για κάθε εργαστηριακό μάθημα θα εξαρτηθεί από το πλήθος των φοιτητών που έως το τέλος της 1ης εβδομάδας μαθημάτων θα έχει εγγραφεί σε αυτό, έχοντας ακολουθήσει την υποχρεωτική διαδικασία που περιγράφηκε προηγούμενα.

(6) Σε όλα τα μαθήματα η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική. Όμως ειδικά στα εργαστηριακά μαθήματα ΔΕΝ επιτρέπονται περισσότερες από 2 απουσίες στη διάρκεια του εξαμήνου, και αυτές μόνο για σοβαρό λόγο. Μη πραγματοποίηση όλων των προβλεπόμενων παρουσιών σε ένα εργαστηριακό μάθημα, ισοδυναμεί με εγκατάλειψη του μαθήματος, γεγονός που αυτόματα προκαλεί τις συνέπειες που αναφέρονται παρακάτω.

(7) Σύμφωνα με σχετική απόφαση της Συνέλευσης του ΤΕΙ Κρήτης, οι φοιτητές, που καταλαμβάνουν θέση σε εργαστηριακή ομάδα ενός μαθήματος αλλά εγκαταλείπουν το μάθημα (ή κάνουν περισσότερες από δύο απουσίες σε αυτό), ΔΕΝ θα έχουν τη δυνατότητα να το ξαναδηλώσουν και να το ξαναπαρακολουθήσουν, παρά μόνο μετά από 2 ακαδημαϊκά έτη, καθώς το μηχανογραφικό σύστημα της γραμματείας θα κλειδώνει για αυτά τα μαθήματα.

(8) Οι φοιτητές που δεν θα καταφέρουν να περάσουν ένα εργαστηριακό μάθημα, αν και το έχουν παρακολουθήσει (έχοντας το πολύ έως 2 δικαιολογημένες απουσίες στη διάρκεια του εξαμήνου), οφείλουν να το ξαναδηλώσουν στην ανανέωση εγγραφής τους την επόμενη χρονιά και να συμμετέχουν μόνο στην αντίστοιχη τελική εξέταση, χωρίς να χρειάζεται να το ξαναπαρακολουθήσουν.

(9) Με βάση τα παραπάνω, είναι εξαιρετικά σημαντικό κάθε φοιτητής να δηλώνει και να καταλαμβάνει θέση ΜΟΝΟ σε εκείνα τα εργαστήρια που τελικά θα παρακολουθήσει μέχρι το τέλος τους. Διαφορετικά θα έχει πολύ σημαντικό πρόβλημα.

(10) Όλα τα μαθήματα (θεωρητικά και εργαστηριακά) ξεκινούν κανονικά τη Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου 2016.