Θερινό Σχολείο “Spintronics and Applications”, 22 Ιουλίου - 2 Αυγούστου 2013, στα Χανιά

Εκτύπωση

Θερινό Σχολείο “Spintronics and Applications”, 22 Ιουλίου - 2 Αυγούστου 2013, στα Χανιά.

Κάθε καλοκαίρι, στη διάρκεια των τελευταίων 5 ετών, το Τμήμα Ηλεκτρονικής διοργανώνει στα Χανιά (σε συνεργασία με μεγάλα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια και στα πλαίσια ευρωπαϊκών προγραμμάτων) θερινά σχολεία (summer schools) για φοιτητές από όλη την Ευρώπη (και φυσικά από το Τμήμα μας).

Συνεχίζοντας αυτή την εξαιρετικά πετυχημένη “παράδοση”, στη διάρκεια του φετινού καλοκαιριού (Ιούλιος-Αύγουστος 2013) έχουν προγραμματιστεί να γίνουν στα Χανιά 3 θερινά σχολεία.

Το δεύτερο από αυτά με τίτλο “Spintronics and Applications (Εφαρμογές της Ιδιοπεριστροφής των Ηλεκτρονίων στα Ηλεκτρονικά)”, θα πραγματοποιηθεί 22 Ιουλίου - 2 Αυγούστου 2013 στους χώρους του ΤΕΙ Κρήτης στα Χανιά, σε συνεργασία με άλλα 8 πανεπιστήμια [University of Regensburg (Germany), University of Surrey (UK), Vilnius University (Lithuania), University of Warsaw (Poland), Bilkent University (Turkey), Istanbul University (Turkey), University of Cyprus, και University of Crete]. Την επιστημονική ευθύνη και το συντονισμό του προγράμματος έχει το Τμήμα Ηλεκτρονικής, μέσω του καθηγητή εφαρμογών Κωνσταντίνου Πετρίδη.

Στο θερινό σχολείο θα συμμετέχουν πολλοί φοιτητές και θα διδάξουν πολλοί καθηγητές και ερευνητές από όλη την Ευρώπη, ενώ όλα τα μαθήματα θα γίνονται στα Αγγλικά. Για μια ακόμα φορά, οι φοιτητές του Τμήματος Ηλεκτρονικής θα έχουν την εξαιρετική ευκαιρία να παρακολουθήσουν ένα καλά σχεδιασμένο θερινό σχολείο, ώστε να αναπτύξουν γνώσεις και δεξιότητες σε πρωτοποριακές τεχνολογίες αιχμής και ταυτόχρονα να εμπλουτίσουν το βιογραφικό τους σημείωμα.

 

Η τεχνολογία των spintronics εκφράζει την προσπάθεια των επιστημόνων (στα πανεπιστήμια, στα ερευνητικά κέντρα, αλλά και στη βιομηχανία) για τη σμίκρυνση των ημιαγωγών σε διαστάσεις μικρότερες από 100 nm. Σε αυτή την κλίμακα οι αρχές της κβαντικής φυσικής κυριαρχούν έναντι αυτών της κλασσικής φυσικής. Ένα από τα κβαντικά χαρακτηριστικά της ύλης είναι η ιδιοπεριστροφή των ηλεκτρονίων γύρω από τον εαυτό τους, γνωστό και ως spin. Κάποιοι επιστήμονες πιστεύουν ότι μπορούμε να εκμεταλλευτούμε το spin των ηλεκτρονίων και να δημιουργήσουμε μια νέα κατηγορία συσκευών που θα εξασφαλίσει μοναδικά πλεονεκτήματα σε σχέση με τις υπάρχουσες τεχνολογίες της μικροηλεκτρονικής. Οι συσκευές αυτές αποτελούν τον κλάδο των σπιντρονικών συσκευών. Η αρχή λειτουργίας των συσκευών αυτών στηρίζεται στον έλεγχο και στην παραγωγή καθορισμένου spin μέσα στο ενεργό μαγνητικό υλικό τους. Η λέξη spintronics προκύπτει από το συνδυασμό των λέξεων spin και electronics, οι οποίες αποκαλύπτουν και την προέλευση αυτής της τεχνολογίας.

Αντικειμενικός σκοπός αυτού του θερινού σχολείου είναι η παροχή θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων και δεξιοτήτων στις παρακάτω ενότητες:

(α) Τεχνικές παρασκευής και χαρακτηρισμού μαγνητικών νανοδομών.

(β) Τεχνικές ελέγχου της ιδιοπεριστροφής των ηλεκτρονίων μέσα σε μαγνητικές νανοδομές.

(γ) Μαγνητο-οπτικές ιδιότητες των ημιαγωγών.

(δ) Μαγνητο-ηλεκτρονικές συσκευές και εφαρμογές.

Το εντατικό αυτό πρόγραμμα απευθύνεται σε τελειόφοιτους φοιτητές Τμημάτων Ηλεκτρονικής, Φυσικής, Υλικών και Ηλεκτρολόγων Μηχανολόγων. Επίσης μπορούν να το παρακολουθήσουν και μεταπτυχιακοί φοιτητές που ξεκινούν την ερευνητική τους δραστηριότητα στο συγκεκριμένο κλάδο. Στόχος του προγράμματος είναι να δώσει μια αρχική – εισαγωγική κατάρτιση στους συμμετέχοντες, ώστε στη συνέχεια είτε να μπορούν να προσληφθούν πιο εύκολα από εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα, είτε να μπορούν να συνεχίσουν σπουδές σε μεταπτυχιακό επίπεδο.

Οι δραστηριότητες που περιλαμβάνει αυτό το εντατικό πρόγραμμα είναι: διαλέξεις – σεμιναριακού τύπου, journal club παρουσιάσεις από ομάδες φοιτητών, παρουσιάσεις poster από τους συμμετέχοντες μεταπτυχιακούς φοιτητές, και πολιτιστικές εκδηλώσεις (επισκέψεις σε αρχαιολογικούς χώρους, εθνικούς δρυμούς και εργαστηριακούς χώρους).

Περισσότερες πληροφορίες στην (διαρκώς εξελισσόμενη) ιστοσελίδα του θερινού σχολείου http://spea.chania.teicrete.gr.