Ενημέρωση πρωτοετών τμ. Ηλεκτρονικής

Εκτύπωση
Πραγματοποιήθηκε στις 12 Οκτωβρίου 2010 στο Αμφιθέατρο του Παραρτήματος Χανίων του ΤΕΙ Κρήτης.