Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών με έδρα τα Χανιά

E-mail Εκτύπωση

Διοίκηση

  •    Κοσμήτορας Σχολής Εφαρμοσμένων Επιστημών
             Αντωνιδάκης Εμμανουήλ, Καθηγητής
  •   Πρόεδρος Τμήματος Μηχανικών Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος Τ.Ε.

            Λυδάκης Νικόλαος - Σημαντήρης  - Αναπληρωτής Καθηγητής

  •   Πρόεδρος Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.
            Βαρδιάμπασης Ιωάννης - Αναπληρωτής Καθηγητής
  • Πρόεδρος Τμήματος Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας & Ακουστικής Τ.Ε. (Ρέθυμνο)
           Παπαδογιάννης Νεκτάριος, Καθηγητής

 

             Διατμηματικό Εργαστήριο  


Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης στα Χανιά ιδρύθηκε και άρχισε να λειτουργεί το 1985. Σήμερα λειτουργούν 3 Ακαδημαϊκά Τμήματα σε Χανιά και Ρέθυμνο.

Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών με έδρα τα Χανιά