Εργαστήριο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Πληροφορικής

E-mail Εκτύπωση

Το Εργαστήριο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Πληροφορικής, καλύπτει τις ανάγκες σε θέματα Λογικής Σχεδίασης, Ψηφιακής Επεξεργασίας Σήματος, Μικροηλεκτρονικής, Τεχνικών Προγραμματισμού Η/Υ, Δομών Δεδομένων, Βάσεων Δεδομένων, Υπολογιστικής Πληροφορικής και Αξιοπιστίας Υπολογιστικών Συστημάτων.

Δύο είναι οι βασικοί στόχοι του. Ο πρώτος είναι να συνδράμει στην διδακτική διαδικασία παρέχοντας όσο το δυνατόν αρτιότερη εκπαίδευση, πάνω σε θέματα που άπτονται των αντικειμένων του, τόσο σε προπτυχιακούς όσο και σε μεταπτυχιακούς φοιτητές. Ο δεύτερος μεγάλος στόχος είναι η διεξαγωγή πρωτοποριακής έρευνας σε επίκαιρα θέματα όπως ασφάλεια και ιδιωτικότητα (ιδιωτικό περιβάλλον) στα δίκτυα Η/Υ, εξαρτώμενος και ασφαλής υπολογισμός, κρυπτογράφηση/ αποκρυπτογράφηση, καθοδήγηση της ακτινοβολίας στοιχειοκεραίας με την βοήθεια Η/Υ σε πραγματικό χρόνο, καθώς και η εφαρμογή ώριμων τεχνολογιών για τη δημιουργία πρωτότυπων υλοποιήσεων (hardware/software).

Το Εργαστήριο έχει την δυνατότητα να προσφέρει υπηρεσίες όπως: (υ1) μελέτη, σχεδίαση και υλοποίηση ψηφιακών συσκευών/συστημάτων (υ2) Ανάλυση και υλοποίηση πακέτων λογισμικού (υ3) Εκπαίδευση στα πλαίσια της Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. (υ3) Παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού με την χρήση τεχνικών προσομοίωσης ή/και εφαρμογών πολυμέσων