Εργαστήριο Τεχνολογίας Κυκλωμάτων & Αυτοματισμών

E-mail Εκτύπωση

Το Εργαστήριο Τεχνολογίας Κυκλωμάτων & Αυτοματισμών, καλύπτει πλήρως τις ερευνητικές απαιτήσεις στους κάτωθι τομείς: Τυπωμένα Κυκλώματα, Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου, Ηλεκτρονικά Ισχύος, Μικροϋπολογιστές, Εφαρμογές Μικροϋπολογιστών στις Τηλεπικοινωνίες, Εφαρμογές Μικροϋπολογιστών και Ασαφή Λογική, Αρχιτεκτονική Υπολογιστών.

Το Εργαστήριο έχει αναπτύξει πολλές ερευνητικές δραστηριότητες σε υψηλές τεχνολογίες αυτοματισμών με άμεσες εφαρμογές σε διάφορους τομείς. Ενδεικτικά αναφέρονται, η σχεδίαση και υλοποίηση Συστήματος Διαχείρισης Στόλου Οχημάτων που αποτελείται από συσκευές που τοποθετούνται στα οχήματα του στόλου καθώς και σταθμό βάσης GIS από τον οποίο ελέγχονται όλα τα οχήματα, η σχεδίαση και υλοποίηση Έξυπνου Ελεγκτή Φορτίου και Δικτύου για προστασία του δικτύου από υπερφόρτωση καθώς και των φορτίων από βλάβες που οφείλονται στην κακή ποιότητα του ηλεκτρικού δικτύου, στη σχεδίαση, στο σχεδιασμός και κατασκευή συστήματος ηλεκτρονικών κλειδαριών για πολύ-όροφο κτίριο, όπου διαφορετικά άτομα έχουν πρόσβαση σε διαφορετικά δωμάτια σε διαφορετικές χρονικές περιόδους, η μελέτη και υλοποίηση μεγάλων εγκαταστάσεων δικτύωσης και διαχείρισης πληροφορίας από CD-ROMs σε LAN ή WAΝ για πολλές ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς, η εξυπηρέτηση πολλαπλών ταυτόχρονων χρηστών σε περιβάλλον πολλαπλών δικτυακών πρωτοκόλλων (IPX/SPX, NetBIOS, TCP/IP) και περιβάλλον πολλαπλών λειτουργικών συστημάτων (DOS, Windows, Win NT, UNIX, OS/2) και πολλές άλλες.