Εργαστήριο Μικροκυματικών Επικοινωνιών & Ηλεκτρομαγνητικών Εφαρμογών

E-mail Εκτύπωση

Το Εργαστήριο Μικροκυματικών Επικοινωνιών & Ηλεκτρομαγνητικών Εφαρμογών, δημιουργήθηκε με σκοπό να καλύψει τις εκπαιδευτικές, ερευνητικές και αναπτυξιακές ανάγκες της Περιφέρειας Κρήτης στα γνωστικά αντικείμενα των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων, των μη ιονιζουσών ακτινοβολιών, των κεραιών, των μικροκυμάτων, των δορυφορικών επικοινωνιών, της επιτήρησης ραδιοφάσματος και του ηλεκτρονικού πολέμου.

Το Εργαστήριο Μ.Ε.ΗΜ.Ε. συνεργάζεται με Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και επιχειρήσεις, επιλύοντας πρακτικά και θεωρητικά προβλήματα, αναπτύσσοντας εξειδικευμένο λογισμικό, κατασκευάζοντας μικροκυματικές διατάξεις, σχεδιάζοντας τηλεπικοινωνιακά συστήματα και παρέχοντας υπηρεσίες σε θέματα: Δορυφορικών Επικοινωνιών, Κινητών Επικοινωνιών, Ραδιοδικτύων, Ηλεκτρομαγνητικών Ακτινοβολιών, Βιολογικών Επιδράσεων των Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων, Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας, Μικροκυματικής Τεχνολογίας, Εφαρμοσμένου Ηλεκτρομαγνητισμού, Υπολογιστικών Τεχνικών, Ηλεκτρονικού Πολέμου, Κεραιών, Κυματοδηγών, Οπτικών Ινών, Ραντάρ και Ασύρματων/Ενσύρματων Τηλεπικοινωνιακών Εφαρμογών.

Στο εργαστήριο λειτουργούν: α) η πρώτη στην Κρήτη (από το 1996) Κινητή Μονάδα Μετρήσεων Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων & Ακτινοβολιών, β) ο μοναδικός σε εκπαιδευτικό ίδρυμα Σταθμός Εκπομπής Επίγειου Ψηφιακού Ραδιοφωνικού Σήματος που με την κατάλληλη χρηματοδότηση μπορεί να εξελιχθεί σε ραδιοφωνικό σταθμό παγκρήτιας εμβέλειας, γ) η μοναδική στην Κρήτη Μονάδα Μετρήσεων Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας που με την κατάλληλη χρηματοδότηση μπορεί να αποκτήσει Ανηχωικό Θάλαμο και να εξελιχθεί σε Μονάδα Πιστοποίησης Ηλεκτρικών/Ηλεκτρονικών Διατάξεων, και δ) Μονάδα Επιτήρησης Ραδιοφάσματος που με την κατάλληλη χρηματοδότηση μπορεί να εξελιχθεί σε Ραδιοδίκτυο Συνεχούς Παρακολούθησης Ηλεκτρομαγνητικής Επιβάρυνσης και Προειδοποίησης.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του εργαστηρίου.