Εργαστήριο Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων, Δικτύων & Εφαρμογών

E-mail Εκτύπωση

Το Εργαστήριο Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων, Δικτύων & Εφαρμογών, στοχεύει μέσω των ερευνητικών και αναπτυξιακών δραστηριοτήτων του πρώτον στην προαγωγή της γνώσης και της έρευνας στον τομέα των Τηλεπικοινωνιών, δεύτερον στην ανάλυση, σχεδιασμό και υλοποίηση Τηλεπικοινωνιακών συστημάτων και υπηρεσιών, τρίτον στη συμμετοχή του σε Εθνικά και Ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα, και τέταρτο στην εφαρμογή της σχετικής τεχνογνωσίας στα πλαίσια της διασύνδεσης της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με τους διάφορους κλάδους της οικονομίας.

Το Εργαστήριο δύναται να παρέχει υπηρεσίες σε κλάδους όπως ο σχεδιασμός και υλοποίηση υποβέλτιστων multiuser δεκτών για κινητές επικοινωνίες τρίτης και τέταρτης γενιάς, η σχεδίαση βέλτιστων δεκτών σε μη-προσθετικά και μη-Γκαουσιανά περιβάλλοντα θορύβου με εφαρμογές στα ψηφιακά συστήματα, στα radar και στα sonar, σε μελέτες εφαρμογής εγκαταστάσεων εκπομπής / λήψης για ραδιοφωνική μετάδοση, σε μελέτες και σχεδιασμούς βαθμίδων καταστολής ηλεκτρομαγνητικής παρεμβολής (EMI) σε Τηλεπικοινωνιακά συστήματα σε ανάπτυξη RF Συστημάτων, σε σχεδιασμό, προσομοίωση και υλοποίηση συστημάτων αναλογικής και ψηφιακής διαμόρφωσης, στη σχεδίαση δίκτυων PCM και δικτύων δομημένης καλωδίωσης, στη μελέτη Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων για στρατιωτικές εφαρμογές (Spread Spectrum Communications) και σε πολλούς άλλους κλάδους που συμβάλουν στην πρόοδο και την ανάπτυξή του νομού Χανίων και της περιφέρειας Κρήτης γενικότερα.