Μαθήματα Α' Εξαμήνου

Εκτύπωση

Μαθηματικά I

Τίτλος Μαθήματος: Μαθηματικά Ι

Τύπος Μαθήματος: Θεωρητικό

Ώρες Διδασκαλίας ανά Εβδομάδα: 4

Διδακτικές Μονάδες: 7

Τυπικό Εξάμηνο: Α

Επίπεδο Μαθήματος: Υποχρεωτικό

Κατηγορία Μαθήματος: Μάθημα Γενικής Υποδομής

Σκοπός και Στόχος Μαθήματος

Τα μαθηματικά Ι αποτελούν βασικό εργαλείο για τα περισσότερα από τα μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών και ειδικότερα για τα Μαθηματικά Ι του Β΄ Εξαμήνου και της Περιβαλλοντικής Στατιστικής του Γ΄ Εξαμήνου.

Περίγραμμα Θεωρίας Μαθήματος

Πραγματικοί αριθμοί. Μιγαδικοί αριθμοί. Διανύσματα και Αναλυτική Γεωμετρία. Στοιχεία Γραμμικής Αλγεβρας (πίνακες, ορίζουσες, επίλυση γραμμικών συστημάτων, ιδιοτιμές και ιδιοδιανύσματα πινάκων, διαγωνοποίηση πινάκων). Ακολουθίες και σειρές. Πραγματικές συναρτήσεις μιας μεταβλητής. Όρια και συνέχεια συναρτήσεων. Παράγωγοι και ολοκληρώματα συναρτήσεων.

Βιβλιογραφία

 1. Ανώτερα Μαθηματικά, Spigel / Schaum/s / ΕΣΠΙ
 2. Γενικά Μαθηματικά, F. Ayres / Schaum/s / ΕΣΠΙ
 3. Απειροστικός Λογισμός Ι, Σ. Κ. Πηχωρίδης / Σύγχρονη Εποχή
 4. Γραμμική Αλγεβρα, Α. Γ. Αθανασιάδης / Τζιόλας
 5. Calculus, Thomas - Finney / Addison-Wesley 96

Φυσική

Τίτλος Μαθήματος: Φυσική

Τύπος Μαθήματος: Μικτό

Ώρες Διδασκαλίας ανά Εβδομάδα: 4 Θεωρία και 2 Εργαστήριο

Διδακτικές Μονάδες: 8

Τυπικό Εξάμηνο: Α

Επίπεδο Μαθήματος: Υποχρεωτικό

Κατηγορία Μαθήματος: Μάθημα Γενικής Υποδομής

Σκοπός και Στόχος Μαθήματος

Ο σκοπός του μαθήματος είναι να δώσει στο σπουδαστή μια ενοποιημένη εικόνα της Φυσικής δίνοντας έμφαση στους νόμους της κινηματικής, του Νεύτων και της διατήρησης καθώς και στις έννοιες των πεδίων. Το μάθημα αυτό αποτελεί την εισαγωγή και τη βάση των περισσοτέρων μαθημάτων ειδικής υποδομής και ειδικότητας. Στα πλαίσια των εργαστηριακών ασκήσεων, ο σπουδαστής εξοικειώνεται με την πειραματική διαδικασία και το κυριότερο, μαθαίνει να αναλύει και να επεξεργάζεται πειραματικά δεδομένα.

Τόσο η θεωρία όσο και το εργαστήριο του μαθήματος εξοικειώνουν τον σπουδαστή με τον επιστημονικό τρόπο σκέψης.

Περίγραμμα Θεωρίας

Κινηματική - Νόμοι του Νεύτωνα. Μηχανικές ταλαντώσεις. Θεωρία Ελαστικότητας. Ελαστικά κύματα. Μηχανικές ιδιότητες στερεών: Νόμος Ελαστικότητας του Hooke, Συμπεριφορά στερεών. Ιδανικά ρευστά, Ροή ρευστών, Παροχή, Διατήρηση ενέργειας ροής, Πραγματικά ρευστά, ινώδης και στροβιλώδης ροή. Εισαγωγή στη θερμότητα. Νόμοι ακτινοβολίας: Διάπυρα σώματα, Μαύρο σώμα, Νόμοι των Kirckoff, Wien, Reyleigh-Jeans, Plank. Ηλεκτρισμός - Μαγνητισμός, Ηλεκτρικό φορτίο και πεδίο, Δυναμικό, Διηλεκτρικά -πόλωση, Πυκνωτές, Μαγνητικό πεδίο, ύλη στο Μαγνητικό πεδίο. Ηλεκτρομαγνητικά πεδία. Εισαγωγή στην ατομική και τη πυρηνική Φυσική. Τεχνητή ραδιενέργεια.

Περίγραμμα Εργαστηρίου

Βιβλιογραφία

 1. Πανεπιστημιακή Φυσική (Τόμοι Ι και ΙΙ), H. D. Young / Παπαζήσης 1994
 2. Φυσική, (Τόμοι Α και Β), Halliday - Resnick, / Τζιόλας
 3. Γενική Φυσική, D. Schaum, B.S.Carel, W. Van der Merwe / ΕΣΠΙ
 4. Θεμελιώδης Πανεπιστημιακή Φυσική (Τόμοι Ι και ΙΙ), M. Alonso, E. Finn / Κορφιάτης 1981
 5. Μαθήματα Φυσικής Πανεπιστημίου Berkelay (I, II, ΙΙΙ καιV), C. Kittel, W.D. Knight, A.C. Helmolz, B.J. Moyer / Κορφιάτης 1978
 6. Κλασική και Σύγχρονη Φυσική (Τόμοι Ι και ΙΙ), K. Ford / Πνευματικός 1980
 7. Physics for Scientists and Engineers, R. Serway / Κορφιάτης 1990

Χημεία Ι

Τίτλος Μαθήματος: Χημεία Ι

Τύπος Μαθήματος: Μικτό

Ώρες Διδασκαλίας ανά Εβδομάδα: 3 Θεωρία, 2 Εργαστήριο και 1 Φροντιστήριο

Διδακτικές Μονάδες: 7

Τυπικό Εξάμηνο : Α

Επίπεδο Μαθήματος: Υποχρεωτικό

Κατηγορία Μαθήματος: Μάθημα Γενικής Υποδομής

Σκοπός και Στόχος Μαθήματος

Το μάθημα αυτό δίνει στους σπουδαστές τις βασικές χημικές έννοιες καθώς και τις έννοιες εκείνες που σχετίζονται με τα χημικά διαλύματα και τη χημική ισορροπία στα οξειδοαναγωγικά συστήματα. Το μάθημα αυτό (θεωρία και εργαστήριο), σε συνδυασμό με το μάθημα της Χημείας ΙΙ αποτελούν σημαντικά εργαλεία για την υλοποίηση των μαθημάτων "Τεχνολογίας και Διαχείρισης Υγρών Αποβλήτων", "Τεχνολογίας και Ελέγχου Ποιότητας Νερού" και "Τεχνολογίας Επεξεργασίας Πόσιμου Νερού"

Περίγραμμα Θεωρίας

Στοιχεία στατιστικής, Εισαγωγικές έννοιες χημείας. Ονοματολογία χημικών ενώσεων, Δομή του ατόμου, Σύγχρονες ατομικές θεωρίες, Περιοδικός πίνακας, Χημικός δεσμός, Χημικές εξισώσεις και αντιδράσεις. Οξέα, βάσεις και άλατα σε υδατικά διαλύματα. Γενικά περί διαλυμάτων. Ταχύτητα χημικής αντίδρασης και χημική ισορροπία. Ισορροπία ασθενών βάσεων και οξέων. Ιονισμός του νερού. Έννοια και μέτρηση pΗ. Ρυθμιστικά διαλύματα. Υδρόλυση. Γινόμενο διαλυτότητας και σχηματισμός ιζημάτων, Οξειδοαναγωγή, Στοιχεία χημικής θερμοδυναμικής.

Εργαστήριο

Βιβλιογραφία

 1. Γενική και Ανόργανη Χημεία, Μ. Λάλια, Παπαστεφάνου Σ., Εκδόσεις Ζήτη 1995
 2. Γενική Χημεία, Ebbing, D. D, Gammon, S. D., 6η έκδοση, (μετάφραση Ν. Δ. Κλούρας), Εκδόσεις Τραυλός, 2002.
 3. Αναλυτική Χημεία, Δ. Θεμέλης, Γ. Ζαχαριάδης, Εκδόσεις Ζήτη 1997
 4. Ανόργανη Χημεία, Π. Κοντογιαννίδης
 5. Βασική Ανόργανη Χημεία, Ν. Δ. Κλουρα, Εκδόσεις Τραυλός 1999
 6. Γενική και Ανόργανη Χημεία (τόμοι Α και Β), Ι. Τοσσίδης, Συγγολλιτού, Κουράκου, Εκδόσεις Ζήτη
 7. Αρχές Αναλυτικής Χημείας, Δ. Θεμέλης, Εκδόσεις Ζήτη
 8. Ποιοτική Ανάλυση και Χημική Ισορροπία, Θ.Π. Χατζηιωάννου
 9. Ποσοτική χημική ανάλυση, Βουλγαρόπουλος, Ζαχαριάδης, Εκδόσεις ΖΗΤΗ
 10. Γενική Χημεία και Ενόργανη Ανάλυση: Θέματα και εργαστηριακές ασκήσεις, Ν. Λυδάκης - Σημαντήρης, Εκδόσεις Τζιόλα, 2007.

Πληροφορική Ι

Τίτλος Μαθήματος: Πληροφορική Ι

Τύπος Μαθήματος: Εργαστηριακό

Ώρες Διδασκαλίας ανά Εβδομάδα: 3

Διδακτικές Μονάδες: 2

Τυπικό Εξάμηνο: Α

Επίπεδο Μαθήματος: Υποχρεωτικό

Κατηγορία Μαθήματος: Μάθημα Γενικής Υποδομής

Σκοπός και Στόχος Μαθήματος

Το μάθημα της Πληροφορικής Ι περιλαμβάνει τις βασικές έννοιες των windows δεδομένου ότι όλα σχεδόν τα εκπαιδευτικά λογισμικά που θα χρησιμοποιήσουν οι σπουδαστές τόσο κατά την εκπαίδευσή τους όσο και κατά την επαγγελματική τους σταδιοδρομία έχουν αναπτυχθεί και λειτουργούν κάτω από το περιβάλλον των windows. Μετά την κατανόηση βασικών εννοιών , διδάσκονται τα βασικά στοιχεία από τα προγράμματα εφαρμογών word, excel, και Access από την Microsoft Office suite Το μάθημα αυτό ως εργαστηριακό το παρακολουθούν υποχρεωτικά όλοι οι σπουδαστές.

Περίγραμμα Εργαστηρίου

Βιβλιογραφία

 1. Το Πλήρες Περιβάλλον του MS OFFICE, Harbaken

CAD

Τίτλος Μαθήματος: Σχέδιο - CAD

Τύπος Μαθήματος: Εργαστηριακό

Ώρες Διδασκαλίας ανά Εβδομάδα: 4

Διδακτικές Μονάδες: 2

Τυπικό Εξάμηνο: Α

Επίπεδο Μαθήματος: Υποχρεωτικό

Κατηγορία Μαθήματος: Μάθημα Γενικής Υποδομής

Σκοπός και Στόχος Μαθήματος

Το περιεχόμενο του μαθήματος αυτού επελέγη έτσι ώστε ο σπουδαστής, μετά το πέρας της εκπαιδευτικής διαδικασίας, να είναι σε θέση να γνωρίζει τις βασικές αρχές σχεδίασης, να μπορεί να αποδίδει τις όψεις ενός αντικειμένου, να μπορεί να ερμηνεύσει και να σχεδιάσει ένα κατασκευαστικό ή ένα τοπογραφικό σχέδιο και να μπορεί να χειρίζεται  με αποδοτικό τρόπο τις βασικές λειτουργίες του λογισμικoύ AUTOCAD.

Περίγραμμα Εργαστηρίου

Βιβλιογραφία

 1. Α. Αντωνιάδης, 2007, «Μηχανολογικό Σχέδιο», Εκδόσεις Τζιόλα
 2. Κ.-Δ. Εμμ. Μπουζάκης, «Κανονισμοί Μηχανολογικού Σχεδίου», Εκδόσεις Γιαχούδη-Γιαπούλη

Ενέργεια, Περιβάλλον και Φυσικοί Πόροι

Τίτλος Μαθήματος: Ενέργεια Περιβάλλον και Φυσικοί Πόροι

Τύπος Μαθήματος: Θεωρητικό

Ώρες Διδασκαλίας ανά Εβδομάδα: 2

Διδακτικές Μονάδες: 4

Τυπικό Εξάμηνο: Α

Επίπεδο Μαθήματος: Υποχρεωτικό

Κατηγορία Μαθήματος: Μάθημα Γενικής Υποδομής

Σκοπός και Στόχος Μαθήματος

Η επιλογή της ύλης του μαθήματος αυτού έγινε με σκοπό, ο σπουδαστής να αντιληφθεί τη ταυτότητα του Τμήματος Τεχνολογίας Συστημάτων Διαχείρισης Φυσικών Πόρων. Το μάθημα αυτό είναι εισαγωγικό και διαπραγματεύεται όλους εκείνους τους τεχνολογικούς τομείς όπου οι απόφοιτοι του Τμήματος θα μπορούσαν στο μέλλον να απασχοληθούν επαγγελματικά.

Περίγραμμα Θεωρίας

Ενεργειακοί ορισμοί, Ενεργειακές Πηγές, Ενεργειακό Δυναμικό Πηγών, Κατανάλωση Ενέργειας. Εδάφη, βοσκότοποι, χρήσεις γης, νερού. Δάση, διαχείριση δασών, πυρκαγιές. Αλιεύματα Αγρια ζώα, θηράματα. Ορυκτά καύσιμα. Ανανεώσιμοι ενεργειακοί πόροι. Μέταλλα και μεταλλεύματα. Μη μεταλλικά ορυκτά. Ταξινόμηση και διαχείριση των φυσικών πόρων και αειφορία.

Βιβλιογραφία