Μαθήματα Β' Εξαμήνου

Εκτύπωση

Μαθηματικά II

Τίτλος Μαθήματος: Μαθηματικά ΙΙ

Τύπος Μαθήματος: Μικτό

Ώρες Διδασκαλίας ανά Εβδομάδα: 4 Θεωρία και 2 Εργαστήριο

Διδακτικές Μονάδες: 8

Τυπικό Εξάμηνο: Β

Επίπεδο Μαθήματος: Υποχρεωτικό

Κατηγορία Μαθήματος: Μάθημα Γενικής Υποδομής

Σκοπός και Στόχος Μαθήματος

Οι διαφορικές εξισώσεις και οι αριθμητικές μέθοδοι επίλυσης αλγεβρικών εξισώσεων, γραμμικών συστημάτων και ορισμένων ολοκληρωμάτων αποτελούν τα πλέον βασικά εργαλεία ενός επαγγελματία ή ερευνητή τεχνολόγου για το προσδιορισμό και την επίλυση όλων σχεδόν των τεχνολογικών προβλημάτων. Για το λόγο αυτό, όλες οι παραπάνω διαδικασίες αντιμετωπίζονται στο εργαστηριακό μέρος του μαθήματος με την βοήθεια ειδικών λογισμικών πακέτων.

Περίγραμμα Θεωρίας

Γραμμικές Διαφορικές Εξισώσεις πρώτης τάξεως. Γραμμικές Διαφορικές Εξισώσεις με σταθερούς συντελεστές. Ο μετασχηματισμός Laplace. Λύση των Γραμμικών Διαφορικών Εξισώσεων με σταθερούς συντελεστές με χρήση του μετασχηματισμού Laplace. Eφαρμογές των διαφορικών εξισώσεων σε περιβαλλοντολογικά προβλήματα. Πραγματικές συναρτήσεις πολλών μεταβλητών. Μερικοί Παράγωγοι. Ειδικές συναρτήσεις (Gamma, Beta, Bessel, Πολυώνυμα Legendre). Αριθμητική επίλυση αλγεβρικών εξισώσεων. Αριθμητικές μέθοδοι για την επίλυση γραμμικών συστημάτων. Αριθμητικές μέθοδοι υπολογισμού ορισμένων ολοκληρωμάτων. Αριθμητικοί μέθοδοι επίλυσης διαφορικών εξισώσεων. Χρήση μαθηματικών πακέτων (όπως Matlab, Maple, Mathematica) για συμβολικούς και αριθμητικούς υπολογισμούς.

Περίγραμμα Εργαστηρίου

Βιβλιογραφία

 1. Διαφορικές Εξισώσεις, (Schaum 's) / ΕΣΠΙ
 2. Διαφορικός και Ολοκληρωτικός Λογισμός (Τόμοι Ι και ΙΙ), Τ. Αποστολ / Ατλαντίς
 3. Απειροστικός Λογισμός και Αναλυτική Γεωμετρία, G.B. Thomas, R.L. Finney / Πανεπιστ. Εκδόσεις Κρήτης

Χημεία ΙΙ

Τίτλος Μαθήματος: Χημεία ΙΙ

Τύπος Μαθήματος: Μικτό

Ώρες Διδασκαλίας ανά Εβδομάδα: 3 Θεωρία και 2 Εργαστήριο

Διδακτικές Μονάδες: 7

Τυπικό Εξάμηνο: Β'

Επίπεδο Μαθήματος: Υποχρεωτικό

Κατηγορία Μαθήματος: Μάθημα Γενικής Υποδομής

Σκοπός και Στόχος Μαθήματος

Το μάθημα της Χημείας ΙΙ εισάγει τους σπουδαστές στην ενόργανη χημική ανάλυση, περιγράφοντας τόσο τις βασικές αρχές της όσο και φασματοσκοπικές και χρωματογραφικές μεθόδους που χρησιμοποιούνται στα σύγχρονα χημικά εργαστήρια.  Επίσης γίνεται μια εισαγωγή στην Οργανική Χημεία, περιγράφοντας συνοπτικά τη χημεία του άνθρακα, την ταξινόμηση των οργανικών ενώσεων, το φαινόμενο της ισομέρειας, και τους βασικούς μηχανισμούς των οργανικών χημικών αντιδράσεων. Το μάθημα αυτό, μαζί με το μάθημα της Χημειας Ι αποτελεί υποδομή για την παρακολούθηση και την κατανόηση μιας σειράς μαθημάτων μεγαλύτερων εξαμήνων.

Περίγραμμα Θεωρίας

Εισαγωγή στην ενόργανη χημική ανάλυση, Φασματοφωτομετρία υπεριώδους - ορατού, φασματοφωτομετρικές ογκομετρήσεις, Φθορισμομετρία, Ατομική φασματοσκοπία, Φασματοσκοπία ατομικης απορρόφησης, Φασματοσκοπία ατομικής εκπομπής, Αρχές χρωματογραφίας, Χρωματογραφία λεπτής στοιβάδας, Υγρή χρωματογραφία, Αέρια χρωματογραφία, Στοιχεία Οργανικής Χημείας, Χημεία του άνθρακα, ονοματολογία οργανικών ενώσεων, ομόλογες σειρές, ισομέρεια.

Περίγραμμα Εργαστηρίου

Βιβλιογραφία

 1. Γενική Χημεία και Ενόργανη Ανάλυση: Θέματα και εργαστηριακές ασκήσεις, Ν. Λυδάκης - Σημαντήρης, εκδόσεις Τζιόλα, 2007
 2. Ενόργανη Χημική Ανάλυση, Ι. Παπαδογιάννης, Β. Σαμανίδου, Εκδόσεις Πήγασος 2000, 2001.
 3. Αρχές της Ενόργανης Ανάλυσης, Skoog, Holler, Nieman, εκδόσεις Κωσταράκης, 2005.
 4. Αρχές Οργανικής Χημείας, Α. Βάρβογλη, Εκδόσεις Ζήτη
 5. Ασκήσεις και Προβλήματα Οργανικής Χημείας, Βarlet and Dupuy, Εκδόσεις Ζήτη
 6. Ποσοτική Ανάλυση, Θ. Π. Χατζηιωάννου /
 7. Χημεία Περιβάλλοντος, Θ. Κουιμτζής, Εκδόσεις Ζήτη
 8. Quantitative Chemical Analysis, D. Harris, W. H. Freeman and Co, NY, 2003.
 9. The Chemistry of Water, S.E. Kegley, J. Andrews

Πληροφορική ΙΙ

Τίτλος Μαθήματος: Πληροφορική ΙΙ

Τύπος Μαθήματος: Εργαστηριακό

Ώρες Διδασκαλίας ανά Εβδομάδα: 3

Διδακτικές Μονάδες: 2

Τυπικό Εξάμηνο: Β

Επίπεδο Μαθήματος: Υποχρεωτικό

Κατηγορία Μαθήματος: Μάθημα Γενικής Υποδομής

Σκοπός και Στόχος Μαθήματος

Το μάθημα αυτό εισάγει τους σπουδαστές στον Δομημένο Προγραμματισμό. Το περιεχόμενο του μαθήματος αυτού έχει επιλεγεί έτσι ώστε ο σπουδαστής να μπορεί να αναπτύξει ρουτίνες για τον έλεγχο των μικροελεκτών καθώς και για να είναι σε θέση να διαχειριστεί τις βάσεις δεδομένων που χρησιμοποιούνται στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών καθώς και κατά τη διαδικασία της ψηφιακής ανάλυση εικόνων που λαμβάνονται με τη διαδικασία της τηλεπισκόπισης. Για το λόγο αυτό οι θεματικές ενότητες του μαθήματος αυτού προσδιορίζονται με την συνεργασία των διδασκόντων που έχουν χρεωθεί τα μαθήματα "Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών" και "Τηλεπισκόπισης - Ψηφιακή Ανάλυση Εικόνας" τα οποία οι σπουδαστές διδάσκονται στο Γ΄ και στο Στ΄ Εξάμηνο, αντίστοιχα.

Περίγραμμα Εργαστηρίου

Βιβλιογραφία

 1. Μάθετε τη Visual Basic σε 24 ώρες, Berry, / Παπασωτηρίου
 2. Πλήρες Εγχειρίδιο Visual Basic, Petrutsos / Παπασωτηρίου

Τεχνική Θερμοδυναμική

Τίτλος Μαθήματος: Τεχνική Θερμοδυναμική

Τύπος Μαθήματος: Μικτό

Ώρες Διδασκαλίας ανά Εβδομάδα: 2 Θεωρία και 2 Εργαστήριο

Διδακτικές Μονάδες: 5

Τυπικό Εξάμηνο: Β

Επίπεδο Μαθήματος: Υποχρεωτικό

Κατηγορία Μαθήματος: Μάθημα Γενικής Υποδομής

Σκοπός και Στόχος Μαθήματος

Το μάθημα αυτό, ως μάθημα Γενικής Υποδομής, περιλαμβάνει τις βασικές και τις πλέον απαραίτητες θερμοδυναμικές έννοιες και διαδικασίες που συναντώνται κατά την διαχείριση των Φυσικών Πόρων (π.χ. εκμετάλλευση της  Ηλιοθερμικής Ενέργεια, της Βιομάζας και της Γεωθερμίας).

Περίγραμμα Θεωρίας

Ενέργεια. Θερμοδυναμικά Συστήματα. Θερμότητα και Θερμοδυναμικές Ιδιότητες της Ύλης. Έργο. Καταστατική Εξίσωση των Αερίων. Πρώτος και Δεύτερος Νόμος της Θερμοδυναμικής. Εντροπία. Θερμοδυναμικοί κύκλοι. Αντιστρεπτότητα και διαθεσιμότητα. Θερμοδυναμική αερίων μιγμάτων. Υδρατμοί. Θερμοδυναμικές ιδιότητες καθαρών ουσιών και υδρατμών. Κρίσιμο σημείο. Εξίσωση Clausius - Clapergon. Διάγραμμα υδρατμών. Κύκλοι ισχύος με ατμό. Φαινόμενα μεταφοράς. Βασικές λειτουργίες αεροσυμπιεστών. Ψυκτικοί κύκλοι.

Εργαστήριο

Βιβλιογραφία

 1. Θερμοδυναμική για Μηχανικούς (Τόμοι Α και Β), Y.A. Gengel, M.A. Boles / Τζιόλας
 2. Εφαρμοσμένη Θερμοδυναμική, Κάππος / Κλειδάριθμος
 3. Εφαρμοσμένη Θερμοδυναμική, Ν. Κομούτσος / ΕΜΠ 1986
 4. Τεχνική Θερμοδυναμική, Κ. Λέφας / Φοίβος 1986
 5. nteractive Thermodynamics Software Ver. 1.5+
 6. Fundamentals of Thermodynamics +2 disks, Howel

Ηλεκτρικά Κυκλώματα

Τίτλος Μαθήματος: Ηλεκτρικά Κυκλώματα

Τύπος Μαθήματος: Μικτό

Ώρες Διδασκαλίας ανά Εβδομάδα: 2 Θεωρία και 2 Εργαστήριο

Διδακτικές Μονάδες: 5

Τυπικό Εξάμηνο: Β

Επίπεδο Μαθήματος: Υποχρεωτικό

Κατηγορία Μαθήματος: Μάθημα Γενικής Υποδομής

Σκοπός και Στόχος Μαθήματος

Ο στόχος του μαθήματος αυτού είναι να εφοδιάσει τους σπουδαστές με τις απαραίτητες βασικές γνώσεις ηλεκτρολογίας έτσι ώστε, να αναγνωρίζει τα βασικά μέρη σε ένα ηλεκτρικό κύκλωμα, να γνωρίζει τους βασικούς νόμους στο συνεχές και στο εναλλασσόμενο ρεύμα, και να μπορεί να υπολογίζει και να ερμηνεύει σημαντικά μεγέθη απαραίτητα στην διαχείριση συστημάτων ΑΠΕ, όπως η ωφέλιμη, άεργος και φαινόμενη ισχύς, ο συντελεστής ισχύος κα.

Περίγραμμα Θεωρίας

Μονάδες - Βασικά Ηλεκτρικά Μεγέθη, Νόμοι και στοιχεία ηλεκτρικών κυκλωμάτων, Υπολογισμός ισχύος - ενέργειας και κόστους ηλεκτρικής ενέργειας, Απλά γραμμικά ωμικά κυκλώματα, Νόμοι του Kirchhoff, Διαιρέτες ρεύματος και τάσης, Μέθοδοι επίλυσης σύνθετων ωμικών κυκλωμάτων, Μέθοδος απλών βρόγχων και μέθοδος κόμβων, Θεώρηματα Thevenin, Norton, Μέγιστης Μεταφοράς Ισχύος. Χωρητικότητα, Επαγωγή,  Εναλλασσόμενο ρεύμα, κυκλώματα RLC, συντελεστής ισχύος.

Περίγραμμα Εργαστηρίου

Βιβλιογραφία

 1. Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων (Τόμοι Α και Β), Ν.Ι. Μάργαρης / Τζιόλας
 2. Ηλεκτρικά Κυκλώματα, Γ. Χατζαράκης / Τζιόλας
 3. Βασική Ηλεκτρολογία , Κολλιόπουλος / ΙΩΝ

Αειφόρος Ανάπτυξη και Γενική Οικολογία

Τίτλος Μαθήματος: Αειφόρος Ανάπτυξη και Γενική Οικολογία

Τύπος Μαθήματος: Θεωρητικό

Ώρες Διδασκαλίας ανά Εβδομάδα: 2

Διδακτικές Μονάδες: 4

Τυπικό Εξάμηνο: Β

Επίπεδο Μαθήματος: Υποχρεωτικό

Κατηγορία Μαθήματος: Μάθημα Ειδικής Υποδομής

Σκοπός και Στόχος Μαθήματος

Το μάθημα αυτό αποτελεί το πρώτο μάθημα Ειδικής Υποδομής και περιλαμβάνει τις πλέον συζητημένες έννοιες της Οικολογίας. Ο σκοπός και ταυτόχρονα ο στόχος του μαθήματος είναι να ενημερώσει τον σπουδαστή για την αλληλοεξάρτηση μεταξύ βιοτικού και αβιοτικού περιβάλλοντος και παράλληλα να προβληματίσει τον σπουδαστή για τις συνέπειες που θα μπορούσαν να προκύψουν με τα έργα και τις δραστηριότητες του ανθρώπου στο οικοσύστημα αλλά και τις ευρύτερες επιπτώσεις που μπορεί να υποστεί ο πλανήτης Γη όταν ο άνθρωπος προβαίνει σε διαδικασίες αλόγιστης εκμετάλλευσης των Φυσικών Πόρων.

Περίγραμμα Θεωρίας

Εισαγωγή στην οικολογία : Οικοσυστήματα - Εφαρμογές της οικολογίας. Οι οργανισμοί και το περιβάλλον τους: Νόμος του ελαχίστου και της ανοχής - Νόμοι Ενεργειακής ροής - Τροφικές αλυσίδες - Ανακύκλωση θρεπτικών - Βιογεωχημικοί κύκλοι - Κύκλος άνθρακα-αζώτου-φωσφόρου- θείου- Παραγωγικότητα (πρωτογενής - δευτερογενής)- οικολογική αποδοτικότητα - μέθοδοι μέτρησης πρωτογενούς παραγωγικότητας- Οικολογική διαδοχή - αλληλοπάθεια - περιβαλλοντικοί παράγοντες (φώς, θερμοκρασία, νερό , άνεμος, τοπογραφία)- οικολογία πληθυσμών - ανταγωνισμός - εξέλιξη - φυσική επιλογή - Προσαρμογή οργανισμών - ειδογένεση - ενδημικά είδη - στρατηγικές επιβίωσης - μετανάστευση - σημαντικότερα φυσικά οικοσυστήματα (Χερσαία - Έρημοι - Τούνδρες - Λιβάδια - Δάση - Υδατικά : Ποτάμια - Λίμνες - Έλη -Θαλάσσια) τεχνικές ανάλυσης και δειγματοληψίας - Ο άνθρωπος ως οικολογικός παράγοντας: Όξινη βροχή- Φαινόμενο θερμοκηπίου -Τρύπα όζοντος.

Βιβλιογραφία

 1. J.C. Emberlin Εισαγωγή στην οικολογία
 2. Οικολογία, Ι. Λυκάκης / Πανεπιστήμιο Πατρών
 3. Κ. Χατζημπίρος, Οικολογία - Οικοσυστήματα και προστασία του περιβάλλοντος, Εκδόσεις Συμμετρία, 2003
 4. Ν..Σ. Χριστοδουλάκης, Οικολογία -Εισαγωγή στη μελέτη του περιβάλλοντος,
 5. G. T. Miller, Βιώνοντας στο Περιβάλλον - Αρχές Περιβαλλοντικών Επιστημών, Εκδόσεις ΙΩΝ