Αρχή Ακαδημαϊκά Τμήματα Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος Τ.Ε. Έρευνα REGENERGY (Network of pioneering communities and regions working on innovative heat energy solutions)
 
 
 
 
 
 

REGENERGY (Network of pioneering communities and regions working on innovative heat energy solutions)

E-mail Εκτύπωση

Το πρόγραμμα REGENERGY (Network of pioneering communities and regions working on innovative heat energy solutions) αφορά τη προώθηση καινοτόμων ενεργειακών τεχνολογιών σε θέματα θέρμανσης σε Ευρωπαϊκές περιοχές και κοινότητες. Συμμετέχουν διάφοροι οργανισμοί από την Ε.Ε. ενώ από την Ελλάδα συμμετέχουν το ΤΕΙ Κρήτης και Αναπτυξιακή εταιρεία Μαγνησίας.

Το πρόγραμμα αυτό χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα INTERREG3C, άρχισε το 2005 και τελειώνει το 2007 (διάρκεια 30 μήνες).

Συντονιστής είναι το Γερμανικό Ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικονομικών. Ο προϋπολογισμός του ΤΕΙ Κρήτης στο πρόγραμμα αυτό είναι 70.000 Ευρώ, ενώ επιστημονικός υπεύθυνος είναι ο καθηγητής εφαρμογών κ. Γιάννης Βουρδουμπάς.

Το πρόγραμμα αυτό ολοκληρώθηκε επιτυχώς.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στον ιστότοπο του προγράμματος.