Προγράμματα Εκπαίδευσης από Απόσταση

E-mail Εκτύπωση

Το Τ.Ε.Ι. Κρήτης τα τελευταία χρόνια έχει αναπτύξει σημαντική δραστηριότητα στην υλοποίηση ανάλογων προγραμμάτων. Από το έργο ΕΠΕΑΕΚ, ενέργεια 3.1.δ.2, Πρόγραμμα Σπουδών από Απόσταση «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και η διαχείριση του Περιβάλλοντος» οργανώθηκε πρόγραμμα εκπαίδευσης από απόσταση με σκοπό να εκπαιδεύσει αποφοίτους Α.Ε.Ι. Στο παρόν πρόγραμμα αναπτύχθηκε η υποδομή για μαθήματα από απόσταση μέσα από Video conferences, INTERNET, τηλεοπτικές μεταδόσεις, video-ταινίες, πολυμέσα κ.τ.λ. Η πείρα που αποκτήθηκε από τη μελέτη και εφαρμογή μεθόδων από απόστασης έδωσε τη δυνατότητα στο Τ.Ε.Ι. Κρήτης να διατυπώσει ολοκληρωμένη μελέτη για την υλοποίηση ανάλογων προγραμμάτων μια που η ανάπτυξη και εφαρμογή προγραμμάτων σπουδών από απόσταση αποτελεί έναν σημαντικό στόχο για το μέλλον.

Μια από τις ενέργειες στα πλαίσια του συγκεκριμένου έργου για την διδασκαλία μαθημάτων από απόσταση ήταν και η τηλεδιδασκαλία με χρήση συστημάτων τηλεδιάσκεψης μέσα από τις κατάλληλα διαμορφωμένες αίθουσες τηλεδιάσκεψης στο Ηράκλειο και τα Χανιά.