Αρχή Ακαδημαϊκά Τμήματα Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος Τ.Ε. Έρευνα Προγράμματα Προστασίας Περιβάλλοντος και Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης» Διερεύνηση Προγραμμάτων Σπουδών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» Τμήμα Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος
 
 
 
 
 
 

Προγράμματα Προστασίας Περιβάλλοντος και Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης» Διερεύνηση Προγραμμάτων Σπουδών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» Τμήμα Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος

E-mail Εκτύπωση

Το έργο «Τμήμα Τεχνολογίας Συστημάτων Διαχείρισης Φυσικών Πόρων» της Ενέργειας 2.6.1.ζ «Προγράμματα Προστασίας Περιβάλλοντος και Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης» εντάσσεται στην κατηγορία πράξεων «Διερεύνηση Προγραμμάτων Σπουδών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» και υλοποιείται στο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης (Χανιά). Το τμήμα είναι ένα από τα τμήματα που αναπτύχθηκαν στα ΑΕΙ με σκοπό να καλύψουν κενά στην εκπαιδευτική διαδικασία που σχετίζεται με το περιβάλλον και την περιβαλλοντική εκπαίδευση. Η συμβολή του στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση είναι δεδομένη και οι απόφοιτοι του θα είναι σε θέση να παρέχουν πλήθος υπηρεσιών που αφορούν τους Φυσικούς Πόρους, το Περιβάλλον και την προστασία του. Ειδικότερα οι απόφοιτοι του τμήματος θα δραστηριοποιούνται στους τομείς:

  • Των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
  • Της Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας
  • Των Υδατικών Πόρων και του Γεωπεριβάλλοντος

προσφέροντας στην κοινωνία τις γνώσεις τους, σε ένα τόσο ζωτικό για αυτή τομέα όπως είναι οι φυσικοί πόροι και το περιβάλλον.