Αρχή Ακαδημαϊκά Τμήματα Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος Τ.Ε. Έρευνα Αναμόρφωση Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών» του «Τμήματος Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος
 
 
 
 
 
 

Αναμόρφωση Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών» του «Τμήματος Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος

E-mail Εκτύπωση

Με την παρούσα δράση στα πλαίσια του προγράμματος ΕΠΕΑΕΚ 2, επιδιώκεται η ανάπτυξη ενός καινοτομικού, διεπιστημονικού και διευρυμένου ΠΠΣ, έτσι ώστε να παρέχει:

  • Κατευθύνσεις ειδίκευσης μέσα στο ΠΠΣ
  • Εφαρμογή νέων εκπαιδευτικών μεθόδων διδασκαλίας (Θεωρίας & Εργαστηρίων) και εξέτασης
  • Μεγιστοποίηση της χρήσης του διαδικτύου και της κοινωνίας της πληροφορίας σε μια γόνιμη σύζευξη του Κυβερνοχώρου στη μελέτη του Περιβάλλοντος Χώρου
  • Ανάπτυξη Έντυπου & Ηλεκτρονικού υλικού
  • Την μύηση του φοιτητή στην έρευνα, στο συνεργατικό πνεύμα και στην επίλυση πραγματικών θεμάτων (case studies) που θα γίνεται μέσα από την διεπιστημονική προσέγγιση και την εφαρμογή ερευνητικών μεθόδων ανάλυσης.
  • Εισαγωγή του θεσμού του Συμβούλου Καθηγητή (tutor) προς όλους τους φοιτητές του τμήματος.

Με την παραπάνω αναμόρφωση του ΠΠΣ θα ενισχυθεί η εκπαίδευση στελεχών Ανώτατης Εκπαίδευσης στη διαχείριση κρίσιμων περιβαλλοντικών προβλημάτων . Επίσης, θα επιτευχθεί η μέγιστη ποιοτική αναβάθμιση, που αποτελεί στόχο της Ανώτατης Εκπαίδευσης στο ανοικτό Ευρωπαϊκό περιβάλλον.