Αρχή Ακαδημαϊκά Τμήματα Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος Τ.Ε. Έρευνα Πρακτική Άσκηση φοιτητών τμήματος Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος
 
 
 
 
 
 

Πρακτική Άσκηση φοιτητών τμήματος Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος

E-mail Εκτύπωση

Στα πλαίσια του προγράμματος ΕΠΕΑΕΚ 2 Ενέργεια 2.4.2.Α υλοποιείται το πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση φοιτητών τμήματος Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος».

Στόχος του προγράμματος ήταν η οργάνωση της 6μήνου πρακτικής άσκησης των φοιτητών του τμήματος Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος σε επαγγελματικούς χώρους ή εργαστηριακές εγκαταστάσεις με σκοπό την εφαρμογή της αποκτηθείσης γνώσης σε συνθήκες εργασιακού περιβάλλοντος. Περιλαμβάνει την αναζήτηση, επιλογή και συνεργασία κατάλληλων επαγγελματικών φορέων του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα για την πραγματοποίηση της 6μηνης πρακτικής άσκησης των σπουδαστών του Τμήματος. Παράλληλα στόχος του προγράμματος της πρακτικής άσκησης είναι η γνωριμία και η ουσιαστική επαφή των σπουδαστών με τον εργασιακό χώρο. Στα πλαίσια του έργου καθορίζονται τα ακαδημαϊκά κριτήρια για τον καθορισμό του χρόνου έναρξης καθώς και σύστημα αξιολόγησης της πρακτικής άσκησης.