Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Χημείας και Βιοχημικών Διεργασιών

Εκτύπωση

Ιστότοπος Εργαστηρίου - (English version)

Το Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Χημείας και Βιοχημικών Διεργασιών ανήκει στον Τομέα Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας του Τμήματος Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος του ΤΕΙ Κρήτης. Ασχολείται εκπαιδευτικά και ερευνητικά με θέματα που αφορούν στην Ρύπανση του Περιβάλλοντος (ρύπανση αέρα, νερού και εδάφους), στην Επεξεργασία και Διαχείριση των Αποβλήτων (αερίων εκπομπών, υγρών, στερεών, τοξικών και επικίνδυνων αποβλήτων) και στη μελέτη βιοχημικών διεργασιών, κυρίως σε μοριακό επίπεδο, και την επίδραση ανόργανων και οργανικών ρύπων σε αυτές. Συγκεκριμένα ερευνά την ανάπτυξη μεθόδων για τον προσδιορισμό των ρύπων σε περιβαλλοντικά δείγματα, την παρακολούθηση των χημικών και βιοχημικών διεργασιών, στις οποίες λαμβάνουν μέρος οι ρύποι στο περιβάλλον και την αντιμετώπιση και επίλυση περιβαλλοντικών προβλημάτων μέσω της ανάπτυξης αντιρρυπαντικών τεχνολογιών.

Το Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Χημείας και Βιοχημικών Διεργασιών δραστηριοποιείται στους παρακάτω τομείς:

 1. Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης & Τεχνολογίας Ελέγχου Ποιότητας Αέρα
  • Προσδιορισμός αέριων ρύπων σε πηγές ρύπανσης της ατμόσφαιρας
  • Προσδιορισμός της σύστασης των σωματιδιακών ρύπων (π.χ. βαρέων μετάλλων, πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων κ.α.)
  • Μελέτη της οξύτητας της βροχής
  • Προσδιορισμός του μικροβιακού φορτίου σε βιοαεροσόλ αερίων δειγμάτων
 2. Τεχνολογίας & Διαχείρισης Υγρών Αποβλήτων
  • Προσδιορισμός των χημικών και φυσικών παραμέτρων των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων
  • Προσδιορισμός του μικροβιακού φορτίου
  • Προσδιορισμός καταλοίπων των υδρογονανθράκων του πετρελαίου
  • Προσδιορισμός των οργανοαλογονομένων ενώσεων
 3. Τεχνολογίας & Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων
 4. Τεχνολογιών Επεξεργασίας Τοξικών και Επικίνδυνων Αποβλήτων
 5. Περιβαλλοντικής Μικροβιολογίας
  • Βακτηριακή αποικοδόμηση τοξικών οργανικών ενώσεων (π.χ. πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων, χλωριωμένων αρωματικών ενώσεων κ.α.)
  • Προσδιορισμός του μικροβιακού φορτίου σε περιβαλλοντικά δείγματα
  • Βιοαποκατάσταση εδαφών
 6. Βιοχημικών Διεργασιών
  • Απομόνωση, καθαρισμός και χαρακτηρισμός πρωτεϊνών και πρωτεϊνικών συστημάτων
  • Ποιοτικός και ποσοτικός προσδιορισμός λιπιδίων
  • Μελέτη οξειδοαναγωγικών αντιδράσεων σε ενζυμικά καταλυόμενα συστήματα
  • Σχέση δομής – δραστικότητας πρωτεϊνών
  • Μελέτη της επίδρασης των βαρέων μετάλλων στους οργανισμούς σε μοριακό επίπεδο