Εργαστήριο Ανανεώσιμων Ενεργειακών Τεχνολογιών

E-mail Εκτύπωση

Τα γνωστικά αντικείμενα του Εργαστηρίου Ανανεώσιμων Ενεργειακών Τεχνολογιών είναι: Ηλιακή Ενέργεια δυναμικό και τεχνολογίες εκμετάλλευσής της; Αιολική Ενέργεια, δυναμικό και τεχνολογίες εκμετάλλευσής της Βιομάζας, δυναμικό και τεχνολογίες εκμετάλλευσής της; Τεχνολογία αποθήκευσης ενέργειας με χρήση υδρογόνου; Τεχνικές ορθολογικής χρήσης ενέργειας και εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια, Κέντρα Ελέγχου Ενέργειας, Ηλεκτρική Οικονομία, Συστήματα Διαχείρισης Ενέργειας.

Στο εργαστήριο λειτουργούν οι ακόλουθες ειδικές μονάδες:Μονάδα συλλογής και επεξεργασίας μετεωρολογικών δεδομένων με κινητό μετεωρολογικό σταθμό και δίκτυο μετεωρολογικών ιστών; Μονάδα ανάπτυξης κόμβων και δοκιμών απόδοσης συστημάτων διαχείρισης ενέργειας για κτίρια, Μονάδα Ανάπτυξης Εξειδικευμένου Λογισμικού Διαχείρισης Ενέργειας.