Εργαστήριο Σχεδιομελέτης και Κατεργασιών

E-mail Εκτύπωση

Το Εργαστήριο Σχεδιομελέτης και Κατεργασιών DML δημιουργήθηκε με σκοπό να καλύψει τις ανάγκες εκπαίδευσης σε θέματα τεχνικών Σχεδίασης και Τεχνολογιών Παραγωγής. Επιπροσθέτως το DML υποστηρίζει τα αντικείμενα της Ρευστομηχανικής, Θερμοδυναμικής και Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων

Το DML δραστηριοποιείται ερευνητικά με συνεργασίες με άλλα Τριτοβάθμια Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και προάγει συνεργασίες με επιχειρήσεις για την επίλυση προβλημάτων της πράξης. Τα αντικείμενα στα οποία δραστηριοποιείται ερευνητικά ή παρέχοντας υπηρεσίες είναι : Αντίστροφη Μηχανική, Τρισδιάστατη Μοντελοποίηση, Ψηφιοποίηση, Τεχνολογίες Παραγωγής, CAD/CAM/CAE.

Στο εργαστήριο λειτουργεί «Μονάδα Ψηφιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς». Στόχοι της μονάδας, είναι η ψηφιοποίηση και καταγραφή Πολιτιστικού Περιεχομένου, τουλάχιστον σε επίπεδο Περιφέρειας Κρήτης.