Διοίκηση Τμήματος Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος

Προϊστάμενος Τμήματος

Δρ. Λυδάκης Σημαντήρης Νικόλαος, Αναπληρωτής Καθηγητής

 

Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Δρ. Κατσίβελα Ελευθερία, Αναπληρώτρια Kαθηγήτρια

 

Υπεύθυνοι Τομέων:


Τομέας Ανανεώσιμων Ενεργειακών Πόρων
Δρ. Μαραβελάκης Μανόλης, Επίκουρος Καθηγητής

 

Τομέας Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας
Δρ. Κατσίβελα Ελευθερία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

 

Τομέας Υδατικών Πόρων και Γεωπεριβάλλοντος
Δρ. Κόκκινου Ελένη, Επίκουρη Καθηγήτρια