Αρχή Ακαδημαϊκά Τμήματα Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος Τ.Ε.
 
 
 
 
 
 

Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος Τ.Ε.

fpp-1

   Η έναρξη του Ακαδημαϊκού Έτους 1999  2000 σηματοδότησε τη λειτουργία του νέου  Τμήματος Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε. στο Παράρτημα Χανίων του ΤΕΙ Κρήτης με οργανωμένο πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών, το οποίο έχει σχεδιασθεί σύμφωνα με τις σύγχρονες αντιλήψεις, και με βασικούς στόχους τη μελέτη, το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την αξιοποίηση των τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται σήμερα για την ορθολογιστική διαχείριση των Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος.

Διοικητικά Θέματα

1. Πράξεις Οργάνων Διοίκησης

1.1. Συμβούλιο Τμήματος

1.2. Γενικές Συνελεύσεις Τομέων

1.3. Εκλεκτορικά Σώματα

 

Το Τμήμα Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε. είναι νέο Τμήμα στο ΤΕΙ Κρήτης, είναι οργανωμένο στους παρακάτω τρεις τομείς: 

Τομέας Ανανεώσιμων Ενεργειακών Πόρων

Τομέας Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας

Τομέας Υδατικών Πόρων & Γεωπεριβάλλοντος

Διατμηματικό εργαστήριο