Αρχή Ακαδημαϊκά Τμήματα Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. Έρευνα ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΙ Ή ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ
 
 
 
 
 
 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΙ Ή ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ

E-mail Εκτύπωση

α/α

Τίτλος Έργου

Πηγή

Χρηματοδότησης

Ημερομηνίες

Υλοποίησης

Προϋπολογισμός

Ερευνητικό

Εκπαιδευτικό

Εφαρμοσμένο

Αναπτυξιακό

Συμμετοχή Ερευνητών

μόνο ως μέλη Ε.Π.

του Τμήματος

Συμμετοχή

του Τμήματος

ως Φορέας

Ποσο-στό

Προϋπολογισμός

Τμήματος

1

Design & Development of an Innovative Neutron Source with Application to Detection of Explosives, “NEUTRON SOURCE”

Ε. Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», Αρχιμήδης ΙΙΙ - Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στα ΤΕΙ

2012 – 2014

82.000€

C

-

-

100%

82.000€

2

Technologies Coalescence For Holistic Seismoelectromagnetic Research (Lithosphere-Atmosphere-Ionosphere Coupling), “ TeCH-SEM”

Ε. Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», Αρχιμήδης ΙΙΙ - Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στα ΤΕΙ

2012 – 2014

82.000€

C

-

-

100%

82.000€

3

Development of an Integrated System for the Optimization of Bait Sprays against Dacus Oleae by Using Modern Automation Techniques, “ISO-BSaDO-MAT”

Ε. Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», Αρχιμήδης ΙΙΙ - Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στα ΤΕΙ

2012 – 2014

82.000€

C

-

-

100%

82.000€

4

Organic Electronic Device for Determining Ionizing Radiation Using Sensors Based On Polymer Layers Incorporating Photoacid Generator ,“OEDDIR”

Ε. Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», Αρχιμήδης ΙΙΙ - Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στα ΤΕΙ

2012 – 2014

82.000€

C

-

-

100%

82.000€

5

Development of a Solid State Device for the Real Time Imaging of Neutron Beam Energy Profile, “SoSta INBEnePro”

Ε. Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», Αρχιμήδης ΙΙΙ - Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στα ΤΕΙ

2012 – 2014

82.000€

C

-

-

100%

82.000€

6

ERASMUS Intensive Programme: “Application of Electronics in Plasma Physics, AppEPla”

Ε. Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

9/2011 – 8/2012

56.666€

-

C

-

100%

56.666

7

ERASMUS Action for Multiple Beneficiaries: Curriculum Development Project “Plasma Physics and Applications”

Lifelong Learning Programme, I.K.Y.

10/2010 – 9/2012

173.730€

-

C

-

100%

173.730

8

ERASMUS Intensive Programme: “Application of Electronics in Plasma Physics, AppEPla”

Ε. Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

9/2010 – 8/2011

57.101€

-

C

-

100%

57.101

9

ERASMUS Intensive Programme: “An Itroduction to Organic Electronics and Applications, OrEA”

Lifelong Learning Programme, I.K.Y.

9/2010 – 8/2011

53.402€

-

C

-

100%

53.402

10

ERASMUS Intensive Programme: “An Itroduction to Organic Electronics and Applications, OrEA”

Lifelong Learning Programme, I.K.Y.

9/2009 – 8/2010

45.889€

-

C

-

100%

45.889

11

ολοΚληρωμένΟ Σύστημα Μετρήσεων ΗλεκτροΜαγνητικών Ακτινοβολιών νομού Χανίων “ΚΟΣΜΗΜΑ-ΧΑΝΙΩΝ”

Ν. Α. Χανίων

3/2009 – 3/2019

200.000€

-

C

-

100%

200.000€

12

HiPER - High Power Laser Energy Research (Preparatory Phase: WP12 Fundamental Science programme)

ESFRI Roadmap, European Commission, EU

2008 – 2011

924.000€

C

-

-

33%

300.000€

13

ERASMUS Intensive Programme: “Optoelectronics, Lasers and Applications, OLA-CRETE”

Socrates Programme, I.K.Y.

10/2007 – 9/2008

33.446€

-

C

-

100%

33.446€

14

Network of Pioneering Communities and Regions Working on Innovative Heat Energy Solutions

INTERREG IIIB

2006 – 2008

???

C

-

-

30.000

15

ERASMUS Intensive Programme: “Optoelectronics, Lasers and Applications, OLA-CRETE”

Socrates Programme, I.K.Y.

10/2006 – 9/2007

33.446€

-

C

-

100%

33.446€

16

ΔΙαδραστικό κΑτανεμημένο περιβάλλον επικοινωνίας κατά τη ζωντανή ΜΟΥΣική ΕκτέλεΣη

(ΔΙ.Α.ΜΟΥΣ.ΕΣ)

Π.Ε.Π. Κρήτης 2000-2006 - Κοινοπραξίες Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης σε Τομείς Εθνικής Προτεραιότητας - Μέτρο 1.2, Γ.Γ.Ε.Τ.

4/2006 – 5/2008

638.332€

C

-

-

~6%

35.872€

17

Μεθοδολογία και Τεχνολογία για Ανάπτυξη Συστημάτων Ασύρματων Επικοινωνιών με Πολλαπλούς Ενσωματωμένους Επεξεργαστές σε  Επαναπρογραμματιζόμενα Ολοκληρωμένα Κυκλώματα

Πρόγραμμα Π.ΕΝ.Ε.Δ. 2003

2005 – 2009

153.000€

C

-

-

100%

153.000€

18

ERASMUS Intensive Programme: “Optoelectronics, Lasers and Applications, OLA-CRETE”

Socrates Programme, I.K.Y.

10/2005 – 9/2006

32.881€

-

C

-

100%

32.881€

19

Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Τ.Ε.Ι. Κρήτης- Τμήμα Ηλεκτρονικής του Ιδρυματικού Έργου “Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Τ.Ε.Ι. Κρήτης”

ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ - Μέτρο 2.4 «Επαγγελματικός Προσανατολισμός και Σύνδεση με την Αγορά Εργασίας», Ενέργεια 2.4.2.α

9/2005 – 9/2008

166.758€

-

C

-

100%

166.758€

20

Ενοποιημένη Τεχνολογική & Μεθοδολογική Προσέγγιση Γεωηλεκτρομαγνητικής Μελέτης Δυτικής Κρήτης

ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ - Αρχιμήδης IΙ - Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο Τ.Ε.Ι. Κρήτης - Μέτρο 2.2, Ενέργεια 2.2.3.στ

6/2005 – 12/2007

60.000€

C

-

-

100%

60.000€

21

Ανάπτυξη Πλατφόρμας Ελέγχου της Αντοχής και της Συμπεριφοράς των Ηλεκτρικών Συσκευών σε Χαμηλή Ποιότητα Τάσης Δικτύου «ΠλατΕΗΣ»

ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ - Αρχιμήδης IΙ - Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο Τ.Ε.Ι. Κρήτης - Μέτρο 2.2, Ενέργεια 2.2.3.στ

6/2005 – 12/2007

60.000€

C

-

-

100%

60.000€

22

Ακουστική Μικροσκοπία μέσω Υπερήχων Υπερυψηλής Συχνότητας Παραγόμενων από Laser

ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ - Αρχιμήδης IΙ - Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο Τ.Ε.Ι. Κρήτης - Μέτρο 2.2, Ενέργεια 2.2.3.στ

6/2005 – 12/2007

60.000€

C

-

-

100%

60.000€

23

Μελέτη συνύπαρξης (co-existence) ασύρματων δικτύων τεχνολογίας 802.11 και Bluetooth σε τυπικό περιβάλλον γραφείου και καταγραφή ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας προερχόμενης από τα ασύρματα αυτά δίκτυα. (WLAN & WPAN  Coexistence Issues and Radiation - WWCIR

ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ - Αρχιμήδης IΙ - Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο Τ.Ε.Ι. Κρήτης - Μέτρο 2.2, Ενέργεια 2.2.3.στ

5/2005 – 12/2007

51.000€

C

-

-

100%

51.000€

24

Development of an innovative X-ray source-DAIX

Marie Curie Host Fellowships for the Transfer of Knowledge (ToK), FP6-Mobility

3/2005 – 2/2009

940.174€

C 

-

-

100%

940.174€

25

Μελέτη – Σχεδίαση Ευφυών Κεραιών με Τεχνικές Υπολογιστικού Ηλεκτρομαγνητισμού και Πιλοτική Ανάπτυξη - Λειτουργία Ψηφιακού Ραδιοφωνικού Σταθμού DAB στα Χανιά (SMART-DAB)

ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ - Αρχιμήδης Ι - Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο Τ.Ε.Ι. Κρήτης - Μέτρο 2.2, Ενέργεια 2.2.3.ζ

4/2004 – 12/2007

48.749€

C

-

-

100%

48.749€

26

Αναμόρφωση Τμήματος Ηλεκτρονικής του Ιδρυματικού Έργου “Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών του Τ.Ε.Ι. Κρήτης”

ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ - Μέτρο 2.2 «Αναμόρφωση Προγραμμάτων Σπουδών - Διεύρυνση Γ΄/βάθμιας Εκπαίδευσης», Ενέργεια 2.2.2.α

4/2003 – 8/2008

204.136€

-

C

-

100%

204.136€

27

“Τμήμα Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων Η/Υ (Πρόγραμμα Σπουδών Επιλογής)” του Ιδρυματικού Έργου “Προγράμματα Σπουδών Επιλογής – Τ.Ε.Ι. Κρήτης”

ΕΠΕΑΕΚ II - Μέτρο 2.5 «Δια Βίου Εκπαίδευση», Ενέργεια 2.5.1.γ

9/2000 – 9/2006

524.000€

-

C 

-

100%

524.000€

28

Developing Distance Training Courses for SMART Buildings Energy Management

Leonardo Da Vinci, Community Vocational Training Action Programme

12/2000 – 6/2004

 

-

C 

-

 

12.000€

 

1

Twinning between the municipalities of Komotini and Yalova towards disaster preparedness and management

Marmara Earthquake Rehabilitation Programme (M.E.R.P.)

2002 – 2005

3.600.000€

C

-

C

~9%

313.260

(ΚΤΕ Κρήτης)

2

Methodology Integration of EO techniques as operative tool for Land Degradation MAnagement and Planning in MEDIterranean Areas (MILDMAP-MEDIA)

INTERREG IIIB ARCHIMED 2000-2006, Measure 3.3, E.R.D.F.

6/2006 – 12/2007

1.329.460€

C

-

C

~18%

242.682

(ΚΤΕ Κρήτης)

3

Advanced techniques for SEismic RISK reduction in Mediterranean Archipelago Regions (SE RISK)

INTERREG IIIB ARCHIMED 2000-2006, Measure 3.3, E.R.D.F.

6/2006 – 12/2007

1.257.360€

C

-

C

16%

202.000

(ΚΤΕ Κρήτης)

4

Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης & Διαχείρισης Σεισμικού Κινδύνου στο Μέτωπο του Ελληνικού Τόξου. Εφαρμογή στις Πόλεις Χανίων & Ηρακλείου (ΤΑΛΩΣ)

Π.Ε.Π. Κρήτης 2000-2006, Γ.Γ.Ε.Τ., Γ¢ Κ.Π.Σ. (2000-2006), Ε.Τ.Π.Α.

4/2006 – 3/2008

835.000€

C

-

C

-

174.000€

(Διατμ. Εργ. Γεωφ/κης & Σεισ/γιας)

5

CYber-infrastructure for CiviL protection Operative ProcedureS (CYCLOPS)

FP6 (2002-2006), Specific Support Action: Research Infrastructure – Communication Network Development

6/2006 – 12/2008

825.000€

C

-

C

-

-

6

Γραφείο Διασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Κρήτης

ΕΚΤ

6/2000 – 12/2008

637.650€

-

C 

C 

-

-

7

Εικονικές Κοινότητες Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας eKoNes, Υπολογιστικά Πλέγματα (Compu-ting Grids)

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης

4/2006 – 6/2008

595.000€

C

-

C

-

-

8

Κεντρικές Δράσεις Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Προγράμματα Αναμόρφωσης Προπτυχιακών Σπουδών του Τ.Ε.Ι. Κρήτης

ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ - Μέτρο 2.2 «Αναμόρφωση Προγραμμάτων Σπουδών - Διεύρυνση Γ΄/βάθμιας Εκπαίδευσης», Ενέργεια 2.2.2.α

4/2003 – 12/2007

350.000€

-

C

C

-

-

9

Computational Intelligence for Biopattern Analysis in Support of eHealthcare, “BIOPATTERN”

IST NoE

European Union

1/2004 – 12/2007

319.895€

C

-

C

-

-

10

Κοινοπραξία Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης “Προηγμένες Ευρυζωνικές Υπηρεσίες και Ηλεκτρονικό Επιχειρείν”

Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Δημιουργία Περιφερειακών Πόλων Καινοτομίας- Κοινοπραξίες Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης σε Τομείς Προτεραιότητας στην Περιφέρεια Κρήτης, Γ¢ Κ.Π.Σ. (2000-2006)

10/2006 – 10/2008

300.954€

C

-

C

-

-

11

Ανάπτυξη ενός Έµπειρου Συστήματος για την Παρακολούθηση, Διαχείριση και Προστασία του Φυσικού Τοπίου και του Περιβάλλοντος της Κρήτης

Περιφερειακό Πρόγραμμα Καινοτόμων Ενεργειών, Crete Innovative Region (CRINNO), Γ¢ Κ.Π.Σ. (2000-2006), Ε.Τ.Π.Α.

2003 – 2005

300.000€

C

-

C

-

-

12

Ανάπτυξη υποδομής και τεχνογνωσίας για παροχή υπηρεσιών σε Δίκτυα Επικοινωνίας

05 ΑΚΜΩΝ 08

Γ.Γ.Ε.Τ.)

10/2006 – 4/2008

120.000€

C

-

C

-

-

13

Study of the ULF electromagnetic phenomena related to earthquakes

INTAS (International Association for the promotion of co-operation with scientists from the New Independent States of the former Soviet Union)

6/2000 – 11/2003

120.000€

C 

-

C

-

-

14

Πολυπαραμετρική Χωροχρονική Εκτίμηση Σεισμικής Επικινδυνότητας στο Μέτωπο του Ελληνικού Τόξου. Εφαρμογή στην Προστασία Παλαιάς Πόλης – Ενετικού Λιμένα Χανίων

ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ - Αρχιμήδης Ι - Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο Τ.Ε.Ι. Κρήτης - Μέτρο 2.2, Ενέργεια 2.2.3.ζ

4/2004 – 12/2007

57.294€

C

-

C

-

-

15

Πιστοποίηση Ποιότητας Παραδοσιακών Μουσικών Οργάνων με τη Χρήση Συμβολομετρικών Τεχνικών Laser

ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ - Αρχιμήδης Ι - Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο Τ.Ε.Ι. Κρήτης - Μέτρο 2.2, Ενέργεια 2.2.3.ζ

3/2004 – 12/2006

55.953€

C

-

C

-

-

16

Πιλοτική εφαρμογή κωδικοποίησης/διακωδικοποίησης και αποθήκευσης αρχείων βίντεο αξιοποιώντας την εθνική υποδομή υπολογιστικών πλεγμάτων

05 GRID 36

Γ.Γ.Ε.Τ.

1/2007 – 12/2007

54.000€

C

-

C

-

-

17

PALI (Personal Adaptive Learning Interfaces) - Προσωποποίηση των υπηρεσιών και προσωπικά προσαρμοζόμενα εκπαιδεύσιμα περιβάλλοντα διεπαφής

ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ - Αρχιμήδης Ι - Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο Τ.Ε.Ι. Κρήτης - Μέτρο 2.2, Ενέργεια 2.2.3.ζ

3/2004 – 12/2006

52.274€

C

-

C

-

-

18

Ανάπτυξη ευφυούς συστήματος διαχείρισης εσωτερικού περιβάλλοντος και εξοικονόμησης ενέργειας σε θερμοκήπια "ΕΥ-ΘΕΡΜΟ"

ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ - Αρχιμήδης Ι - Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο Τ.Ε.Ι. Κρήτης - Μέτρο 2.2, Ενέργεια 2.6.1.ιδ

4/2004 – 12/2007

51.419€

C

-

C

-

-

19

Επίλυση μη γραμμικών προβλημάτων Γεωφυσικής Διασκόπησης, Διάχυσης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης και Διάδοσης Ηλεκτρομαγνητικών Κυμάτων σε Πλατφόρμες Παράλληλης Επεξεργασίας

ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ - Αρχιμήδης Ι - Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο Τ.Ε.Ι. Κρήτης - Μέτρο 2.2, Ενέργεια 2.2.3.ζ

4/2004 – 12/2006

49.669€

C

-

C

-

-

20

Ανάπτυξη Σύγχρονων Ολοκληρωμένων Μεθοδολογιών Ελέγχου Ρύπανσης σε Χώρους Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων – ΧΥΤΑ

ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ - Αρχιμήδης Ι - Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο Τ.Ε.Ι. Κρήτης - Μέτρο 2.2, Ενέργεια 2.6.1.ιδ

4/2004 – 12/2006

47.583€

C

-

C

-

-

21

Εκπόνηση Επιχειρηματικού Σχεδίου Εκμετάλλευσης-Αξιοποίησης των Μητροπολιτικών Ευρυζωνικών Δικτύων των Χρηματοδοτούμενων ΟΤΑ Α’ της Περιφέρειας Κρήτης

Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας, μέσω Ε.Λ.Κ.Ε. Πολυτεχνείου Κρήτης

4/2007 – 3/2008

35.700€

C

-

C

-

-

22

Προσδιορισμός Εγκοίλων σε Περιοχή της Επέκτασης του Βορείου Αεροδιαδρόμου και του Συνδετήριου Τροχιόδρομου μεταξύ Κεντρικού Δ/Π και Βορείου Τ/Δ του Αεροδρομίου Χανίων

ΑΘΗΝΑ Α.Τ.Ε.

4/2004 – 12/2005

30.000€

-

C

C

-

-

23

Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Παρατηρητήριο του Νότου. Φάση Α' - Γεωφυσικό Παρατηρητήριο

Κοινά Ερευνητικά & Τεχνολογικά Προγράμματα Ελλάδας-Ιταλίας 2001-2003 (Π.Δ.Ε.-Ε.Π.ΑΝ, Μέτρο 4.3.6.1)

2002 – 2004

20.100€

C 

-

C

-

-

24

Συμβολή στη μελέτη Σεισμικής Επικινδυνότητας με τη συνδυασμένη παρατήρηση σεισμικών και ULF-ηλεκτρομαγνητικών φαινομένων

Κοινά Ερευνητικά & Τεχνολογικά Προγράμματα Ελλάδας-Ρωσικής Ομοσπονδίας 2001-2003 (Π.Δ.Ε.-Ε.Π.ΑΝ, Μέτρο 4.3.6.1)

2002 – 2004

11.500€

C 

-

C

-

-

25

Σύστημα καταγραφής σεισμολογικών δεδομένων και παρουσίασή τους σε δυναμική ιστοσελίδα

Πρόγραμμα Τεχνομάθεια V, Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας, Μέτρο 4.4.3, Ε.Π.Αν., Υπουργείο Ανάπτυξης

9/2007 – 6/2008

6.940€

-

C

C

-

-

26

Εκτέλεση Γεωφυσικών Διασκοπήσεων για τον Προσδιορισμό Υπεδάφειων Δομών σε Χώρο Ανέγερσης Ξενοδοχειακού Συγκροτήματος

Αφοί Ν. Περογιάννη Α.Ε.

11/2004 – 2/2005

3.500€

-

C

C

-

-

27

Σχεδίαση και υλοποίηση πρωτοκόλλων πολλαπλής πρόσβασης για ευρυζωνικά δορυφορικά δίκτυα κινητών χρηστών και για ασύρματα δίκτυα αισθητήρων

ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ - Πυθαγόρας - Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων στο Πολυτεχνείο Κρήτης

3/2004 – 12/2006

-

C

-

C

-

-

28

Μελέτη απωλειών τηλεφωνικού δικτύου του ΚΕΔΑ/Ζ

Τεχνική εταιρία Μεσόγειος ΑΤΕΕ

11/2003 – 12/2003

-

-

C 

C

-

-

29

Μελέτη-πραγματογνωμοσύνη σχετικά με τη δυνατότητα πρόκλησης παρεμβολών στις ραδιοεπικοινωνίες της Πάρου από τη λειτουργία του ραδιοφωνικού σταθμού ΖΗΤΑ FM στους 106.6 MHz κατά το διάστημα 1998-2001

Ραδιοφωνικός Σταθμός ΕΒΕΝΟΣ Ραδιόφωνο 106.6

1/2006 – 3/2006

-

-

C 

C

-

-

30

Τμήμα Τεχνολογίας Ιατρικών Συστημάτων - Προγράμματα Σπουδών Επιλογής ΤΕΙ Κρήτης

ΕΠΕΑΕΚ - Ενέργεια 3.1.ε και ΕΠΕΑΕΚ II - Μέτρο 2.5 - Ενέργεια 2.5.1.γ

9/2000 – 9/2006

-

-

C 

C

-

-

31

sFLY: Swarm of Micro Flying Robots

European Community's Seventh Framework Programme ICT Cognitive Systems and Robotics programme (FP7/2007-2013)

2009-2011

2.550.000€

C

-

C 

-

-

32

NOPTILUS—autoNomous, self-Learning, OPTImal and compLete

Underwater Systems

European Community's Seventh Framework Programme ICT Cognitive Systems and Robotics programme (FP7/2007-2013)

2011--2014

3.779.711€

C

-

C 

-

-