Αρχή Ακαδημαϊκά Τμήματα Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. Έρευνα Προγράμματα Συμπληρωματικής Εκπαίδευσης
 
 
 
 
 
 

Προγράμματα Συμπληρωματικής Εκπαίδευσης

E-mail Εκτύπωση

Στα πλαίσια του προγράμματος ΕΠΕΑΕΚ ενέργεια 3.4.γ Προγράμματα Συμπληρωματικής Εκπαίδευσης υλοποιήθηκε πρόγραμμα εκπαίδευσης σύντομης διάρκειας στο αντικείμενο «Τηλεπικοινωνίες και πληροφορική». Στόχος του Ιδρύματος στο μέλλον είναι να προωθήσει τη διεξαγωγή ανάλογων σεμιναρίων και σε άλλα αντικείμενα προωθώντας έτσι την εκπαίδευση ατόμων που είναι εργαζόμενοι ή άνεργοι ή μόλις έχουν αποφοιτήσει από κάποιο άλλο Ίδρυμα σε εξειδικευμένα αντικείμενα για την απόκτηση γνώσεων που θα τους είναι άμεσα χρήσιμες στην επαγγελματική τους αποκατάσταση.