Αναμόρφωση Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών» του «Τμήματος Ηλεκτρονικής»

Εκτύπωση

Το Τμήμα Ηλεκτρονικής του ΤΕΙ Κρήτης σχεδιάζει με χρηματοδότησης από το ΕΠΕΑΕΚ 2 , την αναμόρφωση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του, σε μια προσπάθεια εκσυγχρονισμού του προσφερόμενου εκπαιδευτικού έργου και εναρμόνισης του στην τρέχουσα πραγματικότητα, όπως αυτή διαμορφώνεται στον ακαδημαϊκό, τεχνολογικό, επαγγελματικό και πολιτισμικό χώρο.
Βασικοί άξονες της προτεινόμενης αναβάθμισης του ΠΠΣ είναι: