Αρχή Ακαδημαϊκά Τμήματα Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. Έρευνα Αναμόρφωση Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών» του «Τμήματος Ηλεκτρονικής»
 
 
 
 
 
 

Αναμόρφωση Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών» του «Τμήματος Ηλεκτρονικής»

E-mail Εκτύπωση

Το Τμήμα Ηλεκτρονικής του ΤΕΙ Κρήτης σχεδιάζει με χρηματοδότησης από το ΕΠΕΑΕΚ 2 , την αναμόρφωση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του, σε μια προσπάθεια εκσυγχρονισμού του προσφερόμενου εκπαιδευτικού έργου και εναρμόνισης του στην τρέχουσα πραγματικότητα, όπως αυτή διαμορφώνεται στον ακαδημαϊκό, τεχνολογικό, επαγγελματικό και πολιτισμικό χώρο.
Βασικοί άξονες της προτεινόμενης αναβάθμισης του ΠΠΣ είναι:

  • η εισαγωγή και ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών διδασκαλίας και αξιολόγησης,
  • η ανάπτυξη ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού και η χρήση πολλαπλών πηγών πληροφόρησης,
  • η εισαγωγή σεμιναριακής διδασκαλίας σε θέματα τεχνολογίας αιχμής,
  • η ενίσχυση των γνώσεων, και η εισαγωγή εξειδικευμένων μαθημάτων Πληροφορικής