Αντωνιδάκης Εμμανουήλ - Καθηγητής

Εκτύπωση

Αντωνιδάκης ΕμμανουήλΔιευθυντής Σχολής Εφαρμοσμένων Επιστημών

Καθηγητής

Σπουδές

Boston University, Μηχανικός Η/Υ (1987), Master (1988), Διδακτορικό Δίπλωμα (1993).

Επαγγελματική εμπειρία σε σχεδίαση και κατασκευή Μικροϋπολογιστικών Συστημάτων.

Πολύχρονη εκπαιδευτική εμπειρία στο Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Επιστημονικά ενδιαφέροντα σε θέματα Πρωτοκόλλων Επικοινωνίας, Κατανεμημένο Έλεγχος Ενεργειακών Δικτύων, Εφαρμογές Μικροϋπολογιστών και Αισθητηρίων.

Συμμετοχή σε προγράμματα Έρευνας και Ανάπτυξης, Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης. Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά προγράμματα JOULE, LEONARDO και σε Εθνικά Προγράμματα ΠΕΝΕΔ. Συμμετοχή σε Προγράμματα ΕΠΕΑΕΚ.

Συμμετοχή σε Οργανισμούς

Διακρίσεις

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

  1. E. Antonidakis, K. Papastergiou, D. Koulouriotis, " Distributed load management, by intelligent controllers", 5th IASTED International Conference on Power and Energy Systems, Clearwater, Florida, 19-22 November 2001.
  2. D.E. Koulouriotis, D.M. Emiris, I.A. Kaliakatsos, E. N. Antonidakis, " A Knowlwdge-based intelligent decision support system for car selection problem", IASTED International Conference on Intelligent Systems and Control, Clearwater, Florida, 19-22 November 2001
  3. E. Antonidakis, "Intelligent Controllers for Loads can act as a Distributed Stabilizer of the Power Network", Power Quality 2001 Conference, Rosemont, Illinois, 11-13 September 2001.
  4. D. Kolokotsa, D. Tsiavos, G.S. Stavrakakis, K. Kalaitzakis, E. Antonidakis, "Advanced fuzzy logic controllers design and evaluation for buildings' occupants thermal-visual comfort and indoor air quality satisfaction", J. of Energy and Buildings, Elsevier Science, June 2001.
  5. D. Kolokotsa, K. Kalaitzakis, E. Antonidakis, G.S. Stavrakakis, "Interconnecting smart card system with PLC controller in a local operating network to form a distributed energy management and control system for buildings", J. of  Energy Conversion & Management, Elsevier Science, accepted.
  6. E. Antonidakis and D. A. Perreault, "Time Space Compression Method Using Simultaneous Program Execution", IEEE Data Compression Conference, Snowbird, UT, March 1992.

Διδασκόμενα Μαθήματα

Επικοινωνία

Αντωνιδάκης Εμμανουήλ, Καθηγητής

Διευθυντής Σχολής Εφαρμοσμένων Επιστημών ΧΑΝΙΑ - ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ