Μαυρεδάκης Μιχαήλ - Καθηγητής Εφαρμογών

Εκτύπωση

Μιχαήλ ΜαυρεδάκηςΣπουδές

Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου-Μηχανικού Πολυτεχνικής Σχολής Παν/μίου Πατρών. (Λήψη πτυχίου Δεκέμβριος 1980).

First Certificate in English, University of Cambridge.

Επαγγελματικές Άδειες

Αδεια άσκησης του επαγγέλματος του Ηλεκτρολόγου-Μηχανικού από την Πανεπιστημιακή Σχολή του Πανεπιστημίου Πατρών.

Γενική άδεια εκτέλεσης Ηλεκτρικών εγκαταστάσεων στην Ελλάδα πάσης φύσεως  κατηγορίας και ειδικότητας από το Υπουργείο Βιομηχανίας, Ενέργειας και την Επιθεώρηση Βιομηχανίας Κρήτης.

Από το Σεπτέμβριο του 1983 μέχρι 11-12-1995 εργάζομαι σαν ωρομίσθιος εκπαιδευτικός στη βαθμίδα του Καθηγητή Εφαρμογών στο Τμήμα Ηλεκτρονικής Παρ/τος Χανίων του Τ.Ε.Ι. Κρήτης.

Από 19-12-95 εργάζομαι στο ίδιο ΄Ιδρυμα, σαν μόνιμος εκπαιδευτικός στην ίδια βαθμίδα.

Συγγραφικό Έργο

Διδασκόμενα Μαθήματα

Επικοινωνία

Μαυρεδάκης Μιχαήλ, Καθηγητής Εφαρμογών